October 25, 2023

Вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел и Джеймс Клевърли, държавен секретар по въпросите на външните работи, Британската общност и развитието подписаха Съвместна декларация за стратегическо партньорство между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. Официалната церемония се състоя вчера в Лондон, съобщиха от Министерството на външните работи на България.

Българският вицепремиер Мария Габриел подчерта, че това е много важно за двустранните отношения между България и Обединеното кралство.

„Подписването на декларацията издига партньорството между България и Обединеното кралство на ново стратегическо ниво и е в полза на гражданите на двете страни. Тя е резултат от активната ни работа с британските партньори през последните няколко месеца“, заяви Мария Габриел.

Съвместната декларация олицетворява силната амбиция на двете страни за още по-силно сътрудничество в редица ключови области – външна политика, политика за сигурност и отбрана; правосъдие и вътрешни работи; двустранно икономическо и търговско сътрудничество; технологии, наука, здравеопазване, образование, култура и околна среда, посочват от пресцентъра на външното министерство на България.

Мария Габриел специално подчерта важността на научните изследвания, иновациите и образованието. Именно те са посочени като ключова сфера на стратегическото партньорство. Например, може да се търси активизиране на съвместната работа в рамките на програмата „Хоризонт Европа“.

България и Обединеното кралство ще работят също за увеличаване на академичната мобилност. Една от целите е взаимно признаване на националните документи, удостоверяващи завършени нива на училищно и висше образование.

Мария Габриел подчерта също, че „ще бъдат положени всички усилия за ефективното изпълнение на заявените в документа приоритети“. Важна роля в това отношение ще играе ежегодния диалог между външните министерства на двете страни.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!