April 4, 2022

Британското правителство обяви пакет за подкрепа на уязвими семейства, който е на стойност над £1 милиард. От него ще се възползват хиляди  бебета, деца и семейства, като той има за цел да подобри достъпа до съвети и услуги от раждането до зряла възраст.

Гарантирането на подходяща подкрепа на всяко дете през целия живот е жизненоважно за подпомагане на развитието му в бъдеще. В тази връзка кабинетът обяви широкообхватна подкрепа в своите водещи семейни програми за тези, които се нуждаят от допълнителна помощ, за да разгърнат своя потенциал, изравнявайки възможностите за децата в цялата страна.

£302 милиона са предназначени за създаване на нови семейни центрове по места, а с това са натоварени 75 местни власти. В тях ще се дават съвети на родителите как да се грижат за детето си и как да се уверят, че то е здраво и в безопасност. Други 100 милиона британски лири ще се разпределят между областите за въвеждане на индивидуални консултации за родители, бебета и перинатална подкрепа за психично здраве. Ранната намеса помага за подобряване на психичното здраве на децата и бъдещите им резултати в живота, поради което тази инвестиция е важна стъпка за по-добро подпомагане на първите няколко години от живота на децата.

Безопасната и стабилна домашна среда също е от голямо значение за  бъдещите шансове за живот на подрастващите. Затова правителството увеличава подкрепата си за семейства, които са изправени пред множество неблагоприятни условия и може да се нуждаят от допълнителна помощ, за да преодолеят предизвикателствата, пред които са изправени.

Очаквайте повече подробности в новия брой на вестник БГ БЕН, който излиза на 8 април!