June 13, 2022

Брутният вътрешен продукт спадна с 0,3% през април 2022 г., след като понижение беше отчетено и през март, но с 0,1%. Основният принос за това е спад в услугите през април. Производството също бележи понижение с 0,6%, тъй като предприятията продължават да отчитат въздействието на повишенията на цените и недостига на веригата за доставки.

Строителният сектор отчита понижение с 0,4% през април 2022 г., след силен ръст през март 2022 г., когато имаше значителни дейности по ремонт и поддръжка след бурите през втората половина на февруари 2022 г.

Това е първият път, когато всички основни сектори имат отрицателен принос за месечната оценка на БВП от януари 2021 г.

Производството на услуги за трите месеца до април 2022 г. е равностойно,  в сравнение с трите месеца до януари 2022 г.. През този период услугите за настаняване и храна са с най-голям ръст (9,6%), а дейностите по здравеопазване и социална работа с най-голям отрицателен ръст (-5,0%).


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!