March 27, 2022

Bank of England отново увеличи основния лихвен процент, който  скочи с 0,25% и вече е 0,75%. Това е втори пореден скок от началото на годината и първи след инвазията на Русия в Украйна. От финансовата институция твърдят, че работят в тясно сътрудничество с правителството на Обединеното кралство, за да подкрепи неговия отговор в координация с международните органи спрямо Русия.

Решението се мотивира с факта, че сега има напрегнатост на пазара на труда, продължават и признаците на силен натиск върху вътрешните разходи и цените, а тенденцията е това да продължи.

В централната прогноза на банката през февруарския доклад за паричната политика, публикуван преди нахлуването на Русия в Украйна, се прогнозираше по-нисък темп на растеж на БВП, пик на инфлацията през април до 7,5% и безработица до 5% до 2025 година. Сега обаче има голяма вероятност в близките месеци да се достигне до по-голям пик на инфлацията, тъй като има сериозен ръст на цените на енергията и други суровини, а причината е войната в Украйна. Това неминуемо ще доведе и до скок в цените на хранителните продукти. Ситуацията допълнително би могла да се усложни, тъй като не се изключва възможността от прекъсвания на глобалните вериги на доставки, което значително ще увеличи несигурността около икономическите перспективи.

От Bank of England очакват глобалният инфлационен натиск да се засили през следващите месеци. Растежът в икономиките, които са нетни вносители на енергия, включително и тази на Обединеното кралство, вероятно ще се забавят с по-висок процент от прогнозирания до момента.

Инфлацията в Обединеното кралство ще достигне до 8% през второто тримесечие на годината

В първия месец от годината икономическата активност и БВП на Обединеното кралство беше по-силна от очакваното. Бизнес доверието се запази, но това на потребителите намаля, което е в отговор на натиска върху реалните разполагаеми доходи на домакинствата, обясняват в своя анализ от финансовата институция. Това e въздействие върху реалния съвкупен доход, а сега вероятно този натиск ще бъде значително по-голям от предвиденото в прогнозите от февруарския доклад. Причините са свързани с по-слабите перспективи за растеж и заетост. Всичко това ще доведе до нарастване на инфлацията, която през второто тримесечие на годината се очаква да достигне 8%. Прогнозираното надвишаване на инфлацията спрямо целта от 2%, която си поставя Bank of England, в нарастваща степен отразява световните цени на енергията с допълнителен съществен принос от цените на основните стоки.

От финансовата институция прогнозират, че ако се запази последното покачване на цените на енергийните фючърси, това ще означава, че горните граници на цените за комунални услуги на Ofgem отново могат да се увеличат през октомври. А това неминуемо ще доведе до по-висока от април инфлация. Очакванията са, че след това тя ще започне да спада значително, но при условие, че цените на енергията спрат да се покачват. От банката са категорични, че паричната политика ще продължи да действа, за да гарантира, че дългосрочните инфлационни очаквания ще изпълнят основната цел, а именно – инфлацията да спадне до 2%.

В резултат на шоковите сътресения ще има и отклонения от основната цел, тъй като инвазията на Русия в Украйна е оказала сериозно въздействие на икономиката.