October 7, 2022

Британският министър-председател Лиз Тръс привества колективната решимост на политическите лидери на срещата на Европейската политическа общност в Прага за противопоставяне на руската агресия. На нея стана ясно още, че Обединеното кралство се съгласява с ново регионално енергийно сътрудничество и напредък по ядреното развитие на Sizewell C.

Събирайки 44 лидери от целия континент, срещата в Прага потвърди непоколебимата съпротива срещу агресията на Русия в Украйна.

Обединеното кралство и Франция ще засилят по-широкото си сътрудничество в гражданското ядрено развитие преди планираната среща на върха на Обединеното кралство и Франция през 2023 г., като работят заедно по въпроси, включително нови иновации, инфраструктура и обучение на работната сила. Това стана ясно на срещата на Лиз Тръс с френският президент Еманюел Макрон.

Чешкият премиер Петр Фиала също потвърди плановете за подновяване на участието на Обединеното кралство в групата за енергийно сътрудничество в Северно море, която подкрепя изграждането на вятърни паркове и междусистемни връзки в региона.

Министър-председателят използва срещата на върха, за да настоява за разработването на нови хибридни междусистемни връзки от следващо поколение в Северно море за ускоряване на капацитета за възобновяема енергия.

„Обединеното кралство ще продължи да работи с нашите съюзници за постигане на приоритетите на британския народ, включително прекратяване на нашата зависимост от авторитарни режими за енергия и намаляване на разходите за семействата, справяне с бандите за контрабанда на хора и противопоставяне на тираните“, категорична беше Лиз Тръс.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!