February 23, 2022

Външният министър Лиз Трус потвърждr ангажимента на Обединеното кралство да бъде готово да гарантира заеми до 500 милиона долара за подкрепа на Украйна и смекчаване на икономическите последици от руските действияагресия.

След изявлението на министър-председателя, Обединеното кралство е готово да предложи гаранции за отпускане на заеми от Многостранната банка за развитие (MDB) за проекти, които ще подкрепят икономическата стабилност и жизненоважни реформи, като например борбата с корупцията.

Тази подкрепа ще помогне за смекчаване на икономическите въздействия върху икономиката на Украйна от действията на Русия.

„Ние влагаме парите си там, където говорим, и използваме икономическия опит и сила на Великобритания, за да подкрепим народа на Украйна. Тези гаранции могат да помогнат за инжектиране на жизненоважен капитал в Украйна и да подкрепят икономиката й да издържи бурята на руската агресия. Великобритания стои зад Украйна и нейния народ. Готови сме да предложим директна икономическа подкрепа, предоставяйки защитни оръжия и разкривайки руските опити да създадат фалшиви предпоставки за нахлуване“, каза Трус.