November 14, 2022

Британският вътрешен министър Сюела Брейвърман подписа ново споразумение френския й колега, което предвижда конкретни мерки за справяне с мигрантския натиск през Ламанша. То предвижда увеличение от 40% на броя на финансираните от Обединеното кралство служители, патрулиращи по френските плажове.

Партньорството между Великобритания и Франция от началото на тази година е предотвратило над 30 000 преминавания. Новото споразумение означава, че за първи път специализирани офицери от Обединеното кралство също ще бъдат включени сред техните френски колеги, което ще увеличи обмена на информация, ще подобри разбирането на заплахата и ще гарантира, че експертният опит на Обединеното кралство е в основата на усилията за прекъсване на пресичания и ограничаване на контрабандисти на хора. Този по-интегриран подход ще включва също така засилено оперативно сътрудничество, включително съвместни екипи за анализ на Обединеното кралство и Франция, подпомагащи координацията и обмена на информация от щаба на френското командване.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!