June 19, 2022

Правителството на Обединеното кралство ще инвестира 30 милиона британски лири, за да осигури водещата роля на страната в разработването на космически телескоп за изследване на екзопланети. Това е първата космическа мисия, посветена на този анализ и ще осигури повече информация от какво са направени екзопланетите, как са се формирали и как се развиват. Научните данни ще бъдат оповестявани пред научната и широката общественост на редовни интервали през цялата планирана четиригодишна оперативна фаза.

Ариел, който беше предложен от международен консорциум, ръководен от University College London (UCL), беше избран от Европейската космическа агенция (ESA) измежду 26 предложения, представени за следващата „мисия от среден клас“ в нейната научна програма. Обединеното кралство ще ръководи цялостната наука на мисията и ще оглави консорциум от 17 държави, изграждащи модула за полезен товар на мисията.

Инвестицията е първият голям дългосрочен ангажимент, който Обединеното кралство е поело към космическата наука след публикуването на Националната космическа стратегия и лидерската роля ще предостави безпрецедентна възможност за академичната база на космическия сектор на Обединеното кралство.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!