September 29, 2023

Обединеното кралство осигурява £1 милион за Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), тъй като предоставя животоспасяващи лекарства, здравеопазване и друга съществена подкрепа на уязвимите хора в Нагорни Карабах и по-широкия регион. С финасирането ще се подкрепи и ICRC, тъй като работи за транспортиране на ранени и помага на разселените семейства да поддържат контакт.

След военна операция на Азербайджан за поемане на пълен контрол над сепаратисткия регион Нагорни Карабах, значителна част от етническото арменско население напусна Карабах и се отправи към съседната Република Армения, което ги изправя пред остри хуманитарни предизвикателства.

В разговори с външните министри на Армения и Азербайджан тази седмица министър Дохърти призова двете страни да се върнат към диалога и да осигурят неограничен хуманитарен достъп до уязвими хора и общности, засегнати от събитията в Нагорни Карабах.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!