January 13, 2023

Въпреки оптимистичните нотки в първото изявление на британския премиер Риши Сунак за 2023 г., в което той обяви приоритетите си за по-добро и по-сигурно бъдеще, последното проучване на Британската търговска камара показва, че няма признаци за възстановяването на бизнеса във Великобритания. Дали все пак правителството на Сунак ще успее да изпълни обещанията си за двойно намаляване на инфлацията през 2023 година и развитие на икономиката? Отговора очакваме съвсем скоро. Ясно е обаче едно – за да се постигнат тези цели, ще са необходими много работа и усилия, тъй като фирмите търпят сериозни щети. Причината е, че те понесоха много загуби по време на ковид пандемията, когато повечето бизнеси бяха затворени, а веднага след нея бяха „ударени“ от нов шок, този път свързан с високата инфлация и лихвените проценти.

В началото на годината Британската търговска камара представи икономическото си проучване за последното тримесечие на 2022 година, което ясно показва, че след значителни спадове във всички бизнес условия повечето индикатори са се стабилизирали на ниско ниво. Данните показват, че само 34% от предприятията смятат, че печалбите им ще се увеличат през следващата година. Над 36% от фирмите пък очакват спад.

Повече от 43% от бизнесите отчитат като основни проблеми лихвените проценти и данъчното облагане.

Бизнес доверието, условията и продажбите са на ниски нива

През последните три месеца на миналата година ключовите икономически показатели са се стабилизирали на тревожно ниски нива след значителния спад през третото тримесечие. Проучването е направено сред над 5600 фирми в периода между 7 ноември и 30 ноември, в който беше обявено есенното изявление на правителството.

Процентът на фирмите с увеличени продажби е останал на ниско ниво – едва 33% от тях са отчели повишение, докато 25% от предприятията съобщават за спад. При 42% няма промяна.

Активността в секторите на търговията на дребно и хотелиерството остава особено слаба, като и двете сфери се оказват на „отрицателна територия“. Хотелиерите продължават да се опитват да работят на пълни обороти, но 74% от обектите в този бизнес съобщават, че функционират под капацитета си.

От Британската търговска камара посочват, че все повече фирми регистрират намален паричен поток. След като бизнес доверието се срина през третото тримесечие на миналата година, фирмите са продължили да отчитат негативна перспектива за бъдещето и през последните три месеца на 2022 година. По-малко от половината (44%) от фирмите очакват оборотът им да се увеличи през следващите 12 месеца, докато 25% смятат, че ще имат спад.

Шансът за повишение на бизнес инвестициите също се определя като малък. Едва 21% от фирмите съобщават за увеличение на инвестициите през последните три месеца, докато 57% казват, че няма промяна, а 22% информират за понижение.

Високата инфлация остава водещ проблем пред британските фирми

60% от британските предприятия очакват повишение на цените им през следващата една година, което е близо до рекордно високите стойности. Над 80% от фирмите посочват инфлацията като основна причина за безпокойство за бизнеса им през 2023 година. 38% са притеснени от данъчното облагане, а 43% от лихвените проценти.

„Перспективите на бизнеса остават мрачни. Сега повече от всякога трябва да създадем правилните условия за фирмите да инвестират и да се развиват“, каза генералният директор на Британската търговска камара Шеваун Хавиланд.

Той призова правителството да насърчи растежа чрез инвестиране в публична инфраструктура и стимулиране на международната търговия, с особен акцент върху превръщането на Обединеното кралство в глобален център за зелени иновации.

„Пречките пред търговията трябва да бъдат премахнати, за да могат фирмите да реализират пълния си търговски потенциал. Безизходицата около Протокола за Северна Ирландия продължава да надвисва и правителството на Обединеното кралство трябва да работи с Европейската комисия, за да постигне решение относно тежестите, свързани с бизнеса“, каза още Хавиланд.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!