March 23, 2023

С 0,25 процентни пункта се увеличава основния лихвен процент в Обединеното кралство и той ще е 4,25%. Решението беше взето днес на заседание на Английската централна банка. Целта е да се понижи инфлацията и тя да достигне до 2%.

Експертите на финансовата институция очакват инфлацията на индекса на потребителските цени да спадне значително през второто тримесечие на 2023 г. Това се дължи до голяма степен на краткосрочните мерки, предвидени в пролетния бюджет, а също и на спад в цените на едро на енергията. Степента, до която вътрешният инфлационен натиск ще отслабне, ще зависи от развитието на икономиката, включително въздействието на значителните увеличения на банковия лихвен процент досега.

От Английската централна банка очакват БВП да остане като цяло непроменен в края на годината, но има вероятност да нарасне леко през второто тримесечие, в сравнение със спада от 0,4%, който бе залегнал в доклада от февруари. Тъй като правителствената гаранция за цената на енергията (EPG) ще бъде поддържана на £2500 за още три месеца от април, реалният разполагаем доход на домакинствата може да остане като цяло непроменен в близко бъдеще, вместо да спадне значително. Пазарът на труда остава напрегнат, отчитат още от банката.

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!