March 29, 2022

Британският министър на труда Пол Скъли обяви днес в парламента нов законов кодекс, който ще предотвратява порочни практики от страна на работодателите. Чрез него ще се ограничи възможността за прилагане на практиката „уволнение и повторно наемане“.

Британското правителство е категорично, че използването на уволнение и повторно наемане, като тактика за преговори, е напълно неприемливо и затова се предприемат стъпки компаниите да се отнасят справедливо към служителите си. Новият уставен кодекс за практика ще уточнява как предприятията трябва да провеждат честни, прозрачни и смислени консултации относно предложените промени в условията на наемане на работници.

Кодексът ще включва практически стъпки, които работодателите трябва да следват. Съд или трибунал по труда ще вземе предвид кодекса при разглеждане на съответни случаи, включително несправедливо уволнение. Съдилищата ще имат правомощието да приложат увеличение до 25% от компенсацията на служителя, ако работодател необосновано не спазва нормативния документ, където се прилага.