October 29, 2022

Нов закон в Обединеното кралство ще предостави допълнителна защита на бременните жени и нови родители срещу съкращения. Целта е да се противодейства на дискриминацията на работното място, особено когато родителите се върнат на работа след майчинство.

Новите правила ще задължат работодателите да предложат преди съкращаване на служител в отпуск по майчинство, споделен родителски отпуск или отпуск за осиновяване, подходящо алтернативно свободно място.

Законопроектът за предотвратяване на дискриминация по време на бременност и майчинство, внесен от депутата Дан Джарвис, ще позволи тази защита при съкращаване да бъде разширена, така че да се прилага за бременни жени, както и за нови родители, които се връщат на работа след съответната отпуска. Това ще помогне за предпазването им от случаи на дискриминация на работното място, предлагайки им по-голяма сигурност в работата във важен момент от живота им.

54 000 жени във Великобритания се опасяват, че трябва да напуснат работа заради бременност и майчинство

Много бременни жени и такива в майчинство все още имат сериозни страхове за работните си места. Проучване показва, че близо 54 000 жени годишно смятат, че трябва да напуснат работата си поради бременност или майчинство.

Експертите обаче са категорични, че бъдещите родители не трябва да се притесняват за сигурността на работните си места, тъй като достатъчно са страховете от тревожното време, в което живеем. Затова трябва да се предприемат законовите промени, които да гарантират премахване на дискриминацията на работното място. Мерките ще бъдат от полза и за бизнеса, тъй като ще доведат до подобряване на отношенията със служителите и намаляване на източниците на конфликти, които могат да се окажат скъпоструващи и отнемащи време.

Депутатът Дан Джарвис изрази задоволството си, че законопроектът за защита срещу уволнение (бременност и семейни отпуски) е преминал второто си четене в парламента и вече е една стъпка по-близо до това да стане закон.

„В основата на този законопроект са десетки хиляди жени, изолирани от работната сила всяка година, само защото са бременни. Горд съм, че това ново законодателство ще допринесе до известна степен за осигуряване на по-голяма защита на бременните жени и новите майки на работното място“, подчерта още Дан Джарвис.

Мерките ще гарантират, че повече хора ще запазят не само своята работа, но и доходите си в критичен момент на увеличаващи се семейни разходи заради икономическата криза.

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!