August 22, 2023

По-добра защита на услугите ще имат хората и фирмите в Англия при тегленето от банкомат. Тя се осигурява с новата правителствена рамка, която предвижда те да имат възможност да теглят пари в брой на не по-голямо разстояние от три мили от мястото, където се намират.

В документа е записано също, че хората и фирмите могат да очакват да теглят пари в брой без никакви такси – нещо, което е определено в закона.

В тази връзка на Органа за финансово поведение (FCA) са предоставени нови правомощия от правителството за защита на предоставянето на услуги за достъп до пари. Това включва защита на достъпа до парични средства без такси за тези, които притежават лични текущи сметки. Органът ще използва тези нови правомощия, за да гарантира, че банките и строителните дружества спазват тези стандарти. В противен случай те ще могат да бъдат глобявани от ведомството.

Мотивът е, че докато страната все повече се отдалечава от използването на монети и банкноти, а броят на онлайн плащанията нараства от 45% на 85% през последните десет години, парите в брой все още могат да бъдат неразделна част от много бизнеси и живота на хората.

Въпреки че нарастващият избор и удобство на дигиталните плащания е голямо, парите в брой играят важна и продължаваща роля. Ето защо ние предприемаме действия, за да защитим достъпа до пари в брой и посочваме, че това означава теглене без такси и наличието на парични средства на разумно разстояние.

„Хората не трябва да пътуват с часове, за да изтеглят десет паунда, за да сложат в нечия картичка за рожден ден. Нито бизнесът трябва да пътува на големи разстояния, за да депозира пари в брой. Това са мерки, които са от полза за всички, които използват пари в брой, но особено за живеещите в селските райони, възрастните хора и хората с увреждания“, каза икономическият секретар на Министерството на финансите Андрю Грифит.

Днес по-голяма част от хората, които живеят в градовете, в Англия имат достъп до услуги за депозит и теглене на пари в рамките на една миля. В селските райони това разстояние е около три мили. С новата политика и правомощия, които се дават на Органа за финансово поведение, ще се гарантира, че това покритие ще се поддържа. От министерството обаче посочват, че нуждите могат да се различават според местоположението и да се променят с времето.

Ще се изисква, когато дадена услуга се премахва, тя да бъде заменена с друга, но преди да бъде въведено закриването на предходната.

Финансовият орган ще трябва да отчита местните недостатъци в достъпа до пари в брой. Декларацията за правителствената политика посочва, че регулаторът трябва да вземе предвид фактори като работното време и разстоянието до услугите за достъп до пари в брой, както и необходимостта от лична помощ.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!