July 14, 2022

Нови законови насоки във Великобритания ще определят подробно какво представлява домашното насилие, как да бъде идентифицирано то и какви са най-добрите практики да се реагира срещу него. Всичко това ще гарантира по-лесен достъп на жертвите до подкрепа, която отговаря на сложността на техните нужди. Полицията, здравните специалисти и местните власти ще разполагат с необходимите инструменти и информация, за да предложат персонализирана помощ на жертвите и оцелелите.

За първи път се включват емоционалното и икономическото насилие

На първо място експертите са категорични, че домашното насилие не се ограничава само до физическо, а включва много форми, които трябва да се знаят от всеки. Законовата дефиниция включва набор от злоупотреби извън физическото насилие, включително контролиращо или принудително поведение, емоционално, а сега за първи път се включва и  икономическото. Законът за домашното насилие от 2021 г. също признава децата, които виждат, чуват или преживяват домашно насилие като жертви.

Новите законови насоки отиват по-далеч, а целта е да се гарантира, че сложността на домашното насилие се разбира правилно, за да се постигне последователен отговор от „цялата система“ за съдействие на жертвите и оцелелите, включително подрастващите. Чрез определяне на подходи за най-добри практики и насърчаване на работата между различни агенции, цялостната системна реакция ще осигури необходимата стъпка за справяне с това престъпление, като признава, че всеки има роля в подкрепата на жертвите и оцелелите от домашно насилие.

„За да се справим с това непростимо престъпление, от ключово значение е да признаем, че всеки може да бъде жертва на домашно насилие и многото сложни форми, които то може да приеме. Тези законови насоки ще изяснят какво представлява домашно насилие и как най-добрите услуги на първа линия могат да защитят и подкрепят жертвите, включително деца, и придружават знаковия Закон за домашното насилие, който ще засили реакцията към домашното насилие на всички агенции“, подчерта министърът на вътрешните работи Прити Пател.

Ръководството е разработено в сътрудничество с експерти от службите на първа линия и организации за домашно насилие, включително работни групи, специално фокусирани върху жертви с увреждания, деца, мъже жертви, жертви от етнически малцинства и мигранти, от ЛГБТ+ общността и други.

„Домашното насилие има ужасяващо въздействие върху жертвите, децата и обществото като цяло. Приветствам публикуването на законовите насоки, които ни дават подробен план за това как разбираме домашното насилие и как подобряваме реакцията си срещу него. От съществено значение е всички да работим заедно, за да се справим с домашното насилие и да възприемем необходимия подход към този проблем“, каза комисарят по домашното насилие Никол  Джейкъбс.

Ръководителят на Съвета на началниците на националната полиция за домашно насилие, помощник-комисар Луиза Ролф, каза, че органите на реда ще продължат да работят усилено, за да се справят с извършителите на тези престъпления и да защитят жертвите и свидетелите, които страдат толкова много от тях.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!