April 19, 2023

Хората, които работят с деца в Обединеното кралство, ще са длъжни да докладват за случаи на сексуално малтретиране. В противен случай те ще подлежат на санкции. Това предвиждат новите мерки, обявени от вътрешния министър Суела Брейвърман.

До тях се стигна, след като независимото разследване на случаите на сексуално насилие над деца се натъкна на потресаващи свидетелства от хиляди жертви, които са били подведени от професионалисти, затварящи си очите за страданието им. Затова задължителното докладване беше една от ключовите препоръки, направени в доклада.

Първата стъпка към въвеждането на задължението е покана за представяне на доказателства, която ще бъде отворена за професионалисти, доброволци, родители, жертви, както и за широката общественост. Това ще бъде началото на обширни консултации, за да се гарантира, че мненията на всички са представени преди прилагането на новото задължение.

„Сексуалното насилие над деца е едно от най-ужасните престъпления, пред които е изправено нашето общество, то опустошава жертви, семейства и цели общности. Защитата на децата е колективно усилие. Всеки възрастен трябва да бъде подкрепен да сигнализира без страх за случаи на сексуално насилие над деца. Ето защо въвеждам задължение за докладване и отправям призив за събиране на доказателства. Трябва да обърнем внимание на недостатъците, установени от разследването, и да вземем предвид гледните точки на хилядите жертви и оцелели, които са допринесли за това. Бих насърчила всички да се ангажират с процеса, след като той започне. Важно е да се проведе национален разговор по този въпрос, за да се помогне и да се хвърли светлина върху това ужасно, но твърде често скрито престъпление“, каза британският вътрешен министър Суела Брейвърман.

За незабавна подкрепа на професионалистите, които работят с деца, правителството осигурява £600 000 за линията за помощ на NSPCC за сигнализиране за нередности. Ако професионалист има притеснения, че неговата организация не докладва или не обработва случаите на злоупотреба с деца по подходящ начин, той може да се свърже с телефонната линия за помощ. Горещата линия стартира през 2016 г. след доклада на професор Алексис Джей за сексуалната експлоатация на деца в Ротърхам. Оттогава на нея съвети са получили 1062 лица, а 300 случая са насочени към полицията.

Допълнително финансиране ще бъде предоставено и за телефонната линия за възрастни на NSPCC, която е за всеки, който е загрижен за благосъстоянието на дете. Горещата линия е установила процедури и протоколи за препращане на доклади към законови партньори за защита, включително служби за деца и полиция, така че те да могат да бъдат разследвани и да се предприемат действия.

Правителството също така ускорява процеса за обществото, като всеки ще може да провери дали някой, когото познава, е извършил насилие над деца в миналото.

Известен като Закона на Сара в памет на 8-годишната Сара Пейн, която беше убита от осъден извършител на сексуално престъпление през 2000 г., актуализираното ръководство за Схемата за разкриване на извършителите на сексуални престъпления с деца ще улесни обществеността да подава онлайн сигнали. Ще се намалят и сроковете за отговор на полицията на запитвания, което ще помогне на обществеността да получи необходимата информация по-рано и ще защити децата от нараняване.

Майката на убитата през 2000 година Сара Пейн заяви, че това е „повратна точка“ за защитата на децата.

Промените в закона предвиждат въвеждането на онлайн приложения, които да улеснят гражданите да искат и подават информация. Те обаче ще могат да го правят и на телефон 111 или лично в полицейско управление. Съкращава се срокът за обработка на заявления – от 44 дни той става 28 дни. Когато обаче има непосредствени рискове, полицията трябва да предприеме незабавни действия.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!