May 10, 2024

Бившият заместник-министър на външните работи Тихомир Стойчев е новият посланик на България във Великобритания. Негово Превъзходителство е утвърден български дипломат, който е бил преди това извънреден и пълномощен посланик на Република България в САЩ (в периода от 2016 до 2022 г.).

На фейсбук страницата на Посолството на България в Лондон беше съобщено, че на 2 май т.г. посланик Тихомир Стойчев е връчил копия на акредитивните си писма на г-жа Виктория Бризби, вице-маршал на дипломатическия корпус и началник на протокола на Форин Офис.

Българският посланик благодари за възможността да връчи копия на акредитивните писма по-малко от 24 часа след пристигането си в Лондон, което е знак за значението, което двете страни придават на развитието на двустранните отношения.

По време на срещата бе направен преглед на състоянието на двустранното партньорство между България и Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия. Акцент бе поставен върху изпълнението на Декларацията за стратегическо партньорство между двете страни, подписана през м. октомври 2023 г., в т.ч. сътрудничеството в областта на външната политика, сигурността и отбраната, правосъдието, вътрешните работи и борбата срещу незаконната миграция; икономиката и търговията; науката, иновациите и развитието на технологиите с добавена стойност; здравеопазването; образованието и културата; туризма и борбата с промените в климата. Предоставена бе и информация за многобройната българска общност на територията на Обединеното кралство, която се явява естествен мост между двете страни, съобщават от Посолството на България.

Тихомир Стойчев е роден в Костенец, област София, през 1962 г. Завършва философия и история във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор е по политически науки и история.

В периода 2012- 2016 г. посланик Стойчев е бил секретар на президента на Република България по въпросите на външната политика. От 2008 до 2011 г. е заемал длъжността заместник-ръководител на българското посолство във Вашингтон, като от ноември 2009 до август 2010 г. е изпълнявал длъжността временно управляващ посолството.

В периода 2003-2007 г. е бил съветник по политическите и икономическите въпроси в посолството във Вашингтон. През този период България се присъединява към НАТО и Европейския съюз. От 1996 до 2000 г. е бил трети секретар в Мисията на Република България към ЕС в Брюксел, Белгия, когато страната ни започва процеса на подготовка за присъединяване към ЕС и стартира преговорите за членство.

През този период е отговарял също за развитието на отношенията с Европейския парламент и за дейността на Съвместния парламентарен комитет България-ЕС.

В Министерството на външните работи г-н Стойчев е заемал следните позиции: началник на отдел „Външни отношения на ЕС, бюджет и финансови инструменти, международни икономически и финансови организации“, в Дирекция „ЕС“ (2007-2008); секретар на Под-комитет II „Вътрешен пазар“ в Дирекция „Европейска интеграция“ (2000-2003); Държавен експерт в Дирекция „Европейска интеграция“ по въпросите на политическия диалог и сътрудничеството с ЕС в областта на Общата външна политика и политиката за сигурност и Правосъдие и вътрешен ред (1994-1996). Отговарял е също и за сътрудничеството на България с ОИСР.

Посланик Стойчев е специализирал в Института на ООН за подготовка и изследвания, Ню Йорк (Програма „Международна търговска политика и кръгът преговори от Доха“, 2005 г.); Института за публична администрация, Дъблин, Ирландия (Програма „Умения за водене на преговори. Структурни фондове на ЕС“, 2002 г.); Националното събрание на Франция, Париж (Програма „Институции на френската демокрация“, 1996 г.); Център за Европейски изследвания, Солун, Гърция (Програма за лидери от ЦИЕ, 1995 г.); Европейската комисия, Брюксел (Програма „Институции на ЕС. Механизъм за вземане на решения“, 1994 г.).

Награждаван е с Командорски кръст на Ордена за заслуги към Република Полша(2015 г.) и Възпоменателен медал по случай 100-годишнината от установяването на дипломатическите  отношения между България и САЩ (2003 г.)


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!