January 28, 2022

От Ивелин Митев

На 31 януари изтича крайният срок за подаване на лични данъчни декларации онлайн в Обединеното кралство. Той важи за самонаетите лица, директорите на фирми, хората с доходи от отдаване под наем, доходи от чужбина, а също и такива, които имат смесени доходи от работа и като самоосигуряващи се.

Добрата новина е, че глобата от £100 ще отпадне за тези, които подадат данъчните си декларации до 28 февруари тази година.

Попълването онлайн на данъчна декларация е предпочитан начин от голяма част от хората, тъй като осигурява незабавно изчисляване на дължимия данък. Срокът за попълване на данъчна декларация на хартиен носител изтече в края на октомври миналата година.

Кой трябва да попълни данъчна декларация?

Данъчна декларация трябва да се попълва, ако са налице следните условия:

– Ако отдавате имот под наем, независимо дали е в UK или в чужбина.

– Ако отдавате стая под наем и доходът за финансовата година надхвърля £7500.

– Ако сте били самонаето лице (selfemployed) и имате доход повече от £1000.

– Ако сте получили помощи по някоя от програмите за подпомагане (грантове, еднократни помощи от £500 и др.).

– Ако имате доходи от дивиденти или други финансови източници (борса, акции, криптовалути).

Трябва също да се отбележи, че ако сте регистрирани като самонаето лице, но не сте имали доход от горепосочените източници, отново трябва да подадете декларация, за да избегнете глоби.

Какво е по-различното тази година при попълване на декларациите?

Тази година клиентите също ще трябва да декларират дали са получили безвъзмездни средства, или плащания по схемите за подкрепа на засегнатите от Covid-19 до 5 април 2021 г., тъй като те са облагаеми. Това се отнася включително за средства от:

– Схема за подпомагане на доходите при самостоятелна заетост.

– Схема за задържане на работа при коронавирус.

– Други грантове и помощи за COVID-19, като например плащания за самоизолация, безвъзмездни средства на местните власти.

От HMRC признават, че някои клиенти могат да имат затруднения с плащането на данъците си. От службата припомнят, че те могат да получат достъп до поддръжка, за да се помогне с плащането на всеки дължим налог. Също така те имат възможност да създадат свой собствен достъпен месечен план за плащане онлайн, като използват услугата „Време за плащане“ на данъчната служба. Хората трябва да се свържат с HMRC за помощ, ако имат притеснения относно плащането на сметката си.

Най-бързият начин за попълване на данъчна декларация е онлайн чрез личната данъчна сметка. Клиентите ще се нуждаят от своя UTR, за да получат достъп до данъчната си декларация, както и подробности за своите доходи или приходи, и други финансови отчети.

Как се процедира, когато в декларациите не са отчетени безвъзмездни средства за коронавирус?

Безвъзмездните средства за коронавирус и плащанията в подкрепа на бизнеса по време на пандемията са облагаеми. Ако трябва да попълните фирмена данъчна декларация и сте поискали субсидии по схемата за задържане на работни места за коронавирус (CJRS), плащания с храна навън или всякакви плащания за подкрепа, направени от местните власти и  администрации, те трябва да се отчетат като доход, когато изчислявате  облагаемата печалба. В случай, че вече сте подали декларация и не сте декларирали своите безвъзмездни средства за подкрепа или плащане за коронавирус като облагаем доход, ще трябва да подадете променена  декларация.

На 21 декември 2021 г. правителството обяви, че ще бъде налична допълнителна подкрепа за предприятия, които са били засегнати от варианта на Omicron в Англия. Това също ще трябва да бъде отчетено в сметките и декларацията за корпоративен данък за съответния отчетен период, когато му дойде времето.

Опциите „Време за плащане“ все още са в сила

Опциите „Време за плащане“ все още са налични за подпомагане на данъкоплатците. След като подадат данъчната си декларация от 2020-2021 г., данъкоплатците могат да създадат онлайн план за плащане, за да разпределят сметки за самооценка до £30 000 на до 12 месечни вноски.

Крайният срок за плащане е 31 януари 2022 г. и лихва ще бъде начислена от 1 февруари 2022 г. върху всички неизплатени суми. Обикновено 5% неустойка за забавено плащане се начислява върху всеки неплатен данък, който все още виси към 3 март 2022 г. Тази година, както и миналата 2021, HMRC дава на данъкоплатците повече време за плащане или създаване на план за плащане.

Данъкоплатците няма да бъдат таксувани с 5% глоба за забавено плащане, ако платят данъка си или създадат план за плащане до полунощ на 1 април. Те могат да платят данъчната си сметка или да създадат месечен план за плащане онлайн на GOV.UK.