January 15, 2023

На 31 януари изтича крайният срок за подаване на лични данъчни декларации онлайн и плащане на дължимите данъци в Обединеното кралство. Той важи за самонаетите лица, директорите на фирми, хората с доходи от отдаване под наем, доходи от чужбина, а също и такива, които имат смесени доходи от работа и като самоосигуряващи се. Срокът за попълване на данъчна декларация на хартиен носител изтече в края на октомври миналата година.

Предимството на попълването на данъчна декларация онлайн е, че така се изчислява незабавно дължимият данък. Затова и този начин е предпочитан от данъкоплатците. До 31 януари 2023 година трябва да се платят и всички дължими данъци. От данъчната служба на Великобритания препоръчват декларациите да се подадат предсрочно, тъй като по този начин ще имат на разположение достатъчно време, за да се запознаят с наличните опции за плащане на налозите, ако дължат такива. Важно е да се знае, че клиентите е добре да включат в данните и банковата си сметка, което ще гарантира, че HMRC бързо и сигурно ще върне надвзети суми.

„Най-лесният и бърз начин за попълване на данъчна декларация е онлайн чрез лична данъчна сметка, където клиентите могат да започнат своята декларация и да се връщат към нея толкова пъти, колкото им е необходимо, преди да я подадат. За да стане още по-лесно, клиентите вече могат да използват безплатното и сигурно приложение на HMRC, за да получат своята уникална справка за данъкоплатец (UTR), да извършват плащания за самооценка и да получат своя национален осигурителен номер и трудова история. HMRC разполага с широк набор от ресурси, за да помогне на клиентите да попълнят своите данъчни декларации, включително насоки, уебсеминари и видеоклипове в YouTube“, каза Миртъл Лойд, генерален директор за обслужване на клиенти на HMRC.

Кой трябва да попълни данъчна декларация

Данъчна декларация трябва да се попълва, ако са налице следните условия:

– Ако отдавате имот под наем, независимо дали е в UK или в чужбина;

– Ако отдавате стая под наем и доходът за финансовата година надхвърля £7500;

– Ако сте били самонаето лице (self employed) и имате доход повече от £1000;

– Ако сте получили помощи по някоя от програмите за подпомагане (грантове, еднократни помощи от £500 и др.);

– Ако имате доходи от дивиденти или други финансови източници (борса, акции, криптовалути).

Трябва също да се отбележи, че ако сте регистрирани като самонаето лице, но не сте имали доход от горепосочените източници, отново трябва да подадете декларация, за да избегнете глоби.

Попълвайте декларациите с повишено внимание, за да се застраховате от измами

От данъчната служба на Англия предупреждават, че клиентите, които попълват онлайн данъчните си декларации, трябва да са с повишено внимание и да са наясно с риска от измами. Причината е, че престъпниците използват самооценката като възможност за извършване на измами. Затова данъчните предупреждават клиентите никога да не споделят данните си за влизане в HMRC, тъй като престъпниците ги използват, за да откраднат или направят измамни искове. В абсолютна конфиденциалност трябва да останат потребителското име и паролата на съответния подател. В противен случай някой може да открадне информация и да направи измамни претенции от тяхно име. Добре е, преди да пристъпите към подаване на данъчна декларация, да проверите съветите на данъчната служба на GOV.UK.

Солени санкции ще се налагат за клиентите, които не спазят крайния срок

От данъчната служба на Англия предупреждават, че дори и да имате затруднения с плащането на данъците, трябва да подадете декларацията си онлайн до 31 януари 2023 година.

За тези, които не могат да платят изцяло данъчната си сметка, могат да получат достъп до поддръжка и съвети на GOV.UK. HMRC може да е в състояние да помогне, като организира достъпен план за плащане, известен като „време за плащане“. Клиентите трябва да се опитат да направят това онлайн, но като алтернатива имат възможност да се свържат с линията за помощ. HMRC ще се отнася снизходително към тези с истински извинения, тъй като санкциите се фокусират върху тези, които упорито не желаят да попълнят своите данъчни декларации и умишлено укриващите данъци. Клиенти, които предоставят  на HMRC разумно извинение преди крайния срок 31 януари, могат да избегнат неустойка след тази дата.

Санкциите за забавени данъчни декларации са:

  • £100 първоначална фиксирана глоба, която се прилага дори и ако нямате данък за плащане или ако дължимият данък е платен навреме;
  • Ако са минали три месеца след официалния краен срок, се начисляват допълнителни дневни санкции от £10 на ден до максимум £900;
  • След 6 месеца се налага допълнителна санкция от 5% от дължимия данък или £300, която от двете суми е по-голяма;
  • След 12 месеца още 5% или £300 такса, която сума от двете е по-голяма;
  • Има и допълнителни санкции за забавено плащане от 5% от данъка, неплатен на 30 дни, 6 месеца и 12 месеца.

Важно е да се знае, че клиентите, които вече не трябва да попълват данъчна декларация за самооценка, трябва да уведомят данъчната служба, в противен случай може да се сметне, че сте закъснели с данъчната си декларация, и съответно да ви се наложи глоба.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!