November 1, 2023

Докато голяма част от хората по света са в трескава подготовка за модерния в последните години и особено комерсиален празник Хелоуин, то българите се готвят за най-общобългарския празник – Деня на народните будители. Той се отбелязва на 1 ноември с различни инициативи почти във всички държави, където живеят и работят наши сънародници. На този ден се отдава почит на делото на българските просветители, книжовниците и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията.

Денят на народните будители се чества за първи път в Пловдив преди 114 години

Столицата на Съединението – Пловдив, става първото място, където се отбелязва Денят на народните будители. Това се случва през далечната 1909 г. Едва на 13 декември 1922 г. обаче Народното събрание приема Закон за допълнение на Закона за празниците, а с него Първи ноември е определен като всенароден празник на заслужилите българи. Идеята е този празник да се превърне в национален и да е в памет на всички дейци за българското националното и просветно-културно възмогване и преуспяване на българския народ.

Предложението на тогавашния министър на народното просвещение в правителството на Александър Стамболийски Стоян Омарчевски идва по инициатива на група интелектуалци. Сред тях са Станимир Станимиров, Александър Радославов, Димитър Лазов, проф. Беньо Цонев, Иван Вазов, проф. Любомир Милетич, д-р Михаил Арнаудов, д-р Фил. Манолов, Христо Цанков – Дерижан, проф. Иван Георгов, Стилиян Чилингиров, Адриана Будевска, Елена Снежина.

На 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис III Първи ноември е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи.

Празникът обаче е отменен през 1945 г. от комунистическата власт, която управлява България в продължение на 45 години. Той е възстановен отново на 28 октомври 1992 г., когато се приема от 36-ото Народно събрание Законът за допълнение на Кодекса на труда.

Знаковите имена на будителите са пример и днес за българите по света

Сред най-почитаните народни будители са Паисий Хилендарски, свети Иван Рилски, Неофит Рилски, Васил Левски, Христо Ботев, Любен Каравелов, Иван Вазов и още много други.

Безспорна е славата на пръв будител на нацията на Паисий Хилендарски, написал „История славянобългарска“ през 1762 г. Делото му е продължено от Софроний Врачански, който, въпреки трудните за българите времена, пише просветителски книги и неуморно работи за политическо освобождение.

Освобождението на България, което е знаков исторически акт за страната, води и до осъзнатост на българите. Те безспорно се прекланят пред делото на възрожденските писатели и революционери, без които нямаше да се съхрани българският дух, довел до категоричната убеденост да се води борба за държавен суверенитет.

Според изследователи като Жоржета Назърска празникът възниква като контрапункт на обезверяването след краха на българския национален идеал в междувоенния период (след края на Първата и преди началото на Втората световна война) и е израз на културен феномен със силна идеализация на Българското възраждане, при което възникват обекти като къщи музеи, бюстове, паметници, алея на възрожденците и се издава в огромни тиражи мемоарна книжнина.

Три години след подписване на Ньойския договор българското общество изпитва остра нужда от духовни стимули и ги намира в наследството от идеи на най-мъдрите българи.

Отправя се прокламация за Деня на народните будители, а думите „Нека денят на св. Йоан Рилски да се превърне в Ден на народните будители, в празник на големите българи, за да събуди у младите здрав смисъл за съществуването и интерес към дейците на миналото ни“, звучат и днес особено актуално.

Готови ли сме обаче да се събудим днес в името на един голям български идеал?


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!