September 21, 2022

Над 120 хиляди български граждани живеят и работят на Острова, показват неофициалните данни. След излизането на Великобритания от Европейския съюз те трябва да имат статут на уседналост, за да могат да пребивават и работят в страната. Все още обаче има много въпроси от европейски граждани, които касаят придобиването на статут, а БГ БЕН потърси отговори от професионалните експерти на Imin Consulting, която е  лицензирана имиграционна компания към OISC.

Мога ли все още да получа статут?

Съществуват няколко категории, които все още позволяват на европейците да получат статут за уседналост.

Първата група хора са тези, които са били във Великобритания преди 31.12.2020 г.

Втора група хора, които могат да получат статут на уседналост, са близки семейни членове на хора със статут във Великобритания. Това са деца, родители, съпрузи, баби, дядовци и партньори, с които живеете на семейни начала. Тези хора трябва да са ви били близки семейни членове и преди 31.12.2020 г. и да продължават да бъдат такива. Изключение тук правят братята и сестрите.

АКО НИКОГА ПРЕДИ 31.12.2020 не сте били във Великобритания, няма как да получите статут самостоятелно.

Колко често мога да отсъствам от страната, когато имам статут за уседналост?

Ако имате pre-settled status, или т.нар. Limited Leaveto Remain,

имате право да отсъствате максимум 6 месеца, на всеки 12 месеца, без да изгубите правото си за постоянен статут.

Ако надвишите 2 години отсъствие, то губите своят статут, освен ако имате уважителна причина за това продължително отсъствие.

В случаите, когато имате settled status, или т.нар. Indefinite Leaveto Remain, имате право да отсъствате от Великобритания максимум 5 години, без да загубите статута си. Ако през тези 5 години се върнете във Великобритания поне за 1 ден, петте години започват да се броят отначало. При надвишаване на престоя извън Великобритания, и тази информация стигне до Имиграционните служби, ще загубите постоянния си статут.

Как да постъпим, ако желаем брат/сестра да дойдат и живеят легално във Великобритания или вече притежаваме Британско гражданство, а искаме да присъединим роднина?

Всеки европейски гражданин, който пребивава в Обединеното кралство в съответствие с разпоредбите на ЕС, може да доведе семейството си със себе си. Семейното разрешение или виза от ЕИП (Европейско икономическо пространство) е валидна за шест месеца. Разрешението позволява на притежателя да влиза и напуска Обединеното кралство толкова пъти, колкото е необходимо. Притежателят на Разрешително за семейство (Family Permit) може да започне работа в Обединеното кралство.

Разрешителното за семейство в ЕС е предназначено за членове на семейството извън ЕИП на граждани на ЕИП, които желаят да дойдат в Обединеното кралство. В момента има два вида семейни разрешителни:

  1. Семейното разрешение по Схемата за установяване на ЕС е отворено само за близки членове на семейството на граждани на ЕИП, които имат статут на уседналост – Settledstatus или „статут за уседналост с валидност 5 години“ – Presettledstatus, съгласно Схемата за установяване на ЕС.

 

2.Разрешителното за семейство от ЕИП е достъпно за останалите кандидати, които са членове на семейството на граждани на ЕИП, които са в Обединеното кралство. Тази категория позволява на близки и разширени членове на семейството да кандидатстват като зависими деца, съпрузи, партньори и зависими родители, както и братя, сестри, лели, чичовци, братовчеди и племенници, граждани на ЕИП.

Всички членове на разширеното семейство трябва или да са зависими от гражданина на ЕИП, да са членове на домакинството им или да имат сериозно здравословно състояние и да разчитат на гражданина на ЕИП да се грижи за тях.

Ако кандидатът е неженен партньор на гражданин на ЕИП, той трябва да може да докаже, че е в трайна връзка. (Не е задължително обяснение.)

При нужда от консултация можете да се свържете с имиграционния съветник Василена Григорова на следните контакти:

www.iminconsulting.co.uk/book-online

07435 716330

office@iminconsulting.co.uk

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!