February 7, 2023

Над 8 милиона британски домакинства ще получат тази згодина помощ от £1350 за справяне с разходите за живот. Това са хората с най-ниски доходи, като първото плащане от £301 те автоматично ще ги получат тази прорлет по сметките си. Други над 6,5 милиона души с обезщетения за инвалидност в страната ще получат плащане от £150 това лято.

Плащането от £301 е първото от петте плащания за преки разходи за живот за най-уязвимите домакинства, включително пенсионери и хора с увреждания, като общата сума на подкрепата достига до £1350.

Днес британското Министерството на труда и пенсиите обяви в парламента повече подробности за подкрепата.

„Тези директни плащания ще помогнат на хората в цялото Обединено кралство през тази година и в началото на следващата, тъй като ние продължаваме да предоставяме последователна, целенасочена и значителна подкрепа за най-уязвимите“, каза социалният министър Мел Страйд.

Графикът за плащанията е:

£301 – първо плащане за разходите за живот за 2023/24 г. – през пролетта на 2023 г.

£150 – 2023 плащане за инвалидност – през лятото на 2023 г

£300 – второ плащане за разходите за живот за 2023/24 г. – през есента на 2023 г.

£300 – плащане за пенсионери за 2023 г. – през зимата на 2023/4 г

£299 – трето плащане за разходите за живот за 2023/24 г. – през пролетта на 2024 г.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!