November 14, 2022

Британците с ипотека ще бъдат силно засегнати от решението на Английската централна банка да повиши от този месец основната лихва до 3%. По-високите лихвени проценти ще засегнат над пет милиона домакинства с ипотека до края на 2024 г, сочи анализ на Resolution Foundation. Данните на организацията показват, че новите купувачи на жилища ще бъдат силно потърпевши от нарастващите лихвени проценти, тъй като само за последните пет години разходите за плащане на лихви се увеличиха двойно. Прогнозата е, че за новите собственици те ще достигнат до рекордно ниво през целия им живот въпреки очакванията за предстоящ спад на цените на жилищата в бъдеще. Проучването на Resolution Foundation цели да се изследва въздействието на двата процеса върху разходите през целия живот за закупуване на жилище от нови и бъдещи купувачи за първи път, като 70 процента от тях са хора на възраст под 35 години.

Бюджетите на много от купувачите ще бъдат изправени пред голям шок

Проучването на Resolution Foundation показва, че бюджетите на новите собственици, закупили жилища с ипотека, много скоро ще бъдат изправени пред голям шок. Причината е, че те за първи път са придобили жилище с ипотека, когато лихвата е била рекордно ниска – 0,25 процента в началото на годината. Докладът установява, че въз основа на настоящите очаквания за лихвените проценти младите собственици на жилища (на възраст 25-34 години) при сделки с променлив лихвен процент или преминаващи към нови сделки с фиксиран лихвен процент, са изправени пред средни допълнителни разходи за ипотека от £3700 годишно до края на 2026 г. заради по-високите лихви. Това увеличение е еквивалентно на 8 процента от дохода на домакинството им – повече от два пъти повече от доходите, с които се сблъскват собствениците на жилища на възраст 55-64 години (които са изправени пред допълнителни разходи, средно £1500, или 3 процента от доходите).

Докладът на Resolution Foundation отбелязва, че някои скорошни млади купувачи за първи път може да се затруднят да покрият тези нарастващи разходи. Причината е, че сега за тях има по-високо съотношение заем към доход, отколкото преди финансовата криза, когато средният заем е бил три пъти дохода на купувача за първи път.

Очаква се спад в цените на жилищата в следващите две години

Въз основа на централната прогноза на Lloyds Bank за спад на цените на жилищата с 8 процента през следващите две години се предполага, че това може да тласне 16% от по-младите собственици на жилища към нисък или дори отрицателен капитал.

Въпреки това падащите цени на жилищата предлагат някои предимства на следващото поколение собственици. В съчетание с увеличените лихвени проценти, които ще осигурят по-висока възвръщаемост на спестяванията, спадът на цените на жилищата от 8 процента би намалил средната необходима продължителност на спестяването за 10-процентен депозит  – съответно от 15 години през 2022 г. на 13 години през 2023 г., докато общите разходи през целия живот за закупуване на къща за купувач за първи път през 2024 г. може да паднат обратно до нивото си от 2016 г. (£275 000).

Дори и да се сбъдне най-лошият сценарий на финансовата институция от спад от 18% на цените на имотите, близо 73 процента от младите (25-34-годишни) семейства, които не притежават жилище, все още няма да имат нито спестяванията, нито печалбите, за да могат да си купят къща. Причината е, че наемите за жилища също са скочили с 10 до 12 %, което възпрепятства младите хора да увеличават спестяванията си и да се възползват от понижаване на цените на жилищата.

„Повишаващите се лихвени проценти са особено лоша новина за купувачите за първи път, тъй като техните лихвени разходи през целия живот се увеличават повече от два пъти. Наред с по-високите разходи за ипотека младите собственици на жилища също са особено застрашени от нисък или отрицателен собствен капитал в резултат на падащите цени на жилищата. Обратната страна е, че падащите цени на жилищата и по-високата възвръщаемост на спестяванията биха могли да намалят бариерите пред притежаването на жилище за следващото поколение купувачи за първи път, като ги улеснят да направят депозит за първия си дом“, обобщи Софи Хейл, главен икономист в Resolution Foundation.

А дали в бъдеще икономическата криза ще доведе и до появата на нови предизвикателства? Това ще зависи до голяма степен от политиките, които ще следва новото британско правителство.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!