August 20, 2022

21, 3 милиарда британски лири са получили, като подкрепа по време на пандемията от Covid-19, малките предприятия във Великобритания чрез схемата за отпускане на безвъзмездни средства. Новите данни показват, че чрез нея са подкрепени бизнеси в много сектори на икономиката, включително за предоставяне на услуги за настаняване и хранене, търговия на едро и дребно и изкуство, развлечения и отдих. Над една трета от финансирането е предоставено на фирми от хранителната индустрия и настаняването, които бяха сред най-засегнатите от кризата.

Схемата беше създадена в подкрепа на бизнеса по време на и за възстановяване от въздействието на глобалната пандемия.

„Нашите невероятни малки предприятия са гръбнакът на нашата икономика и техните усилия както по време, така и след пандемията са героични. В много случаи безвъзмездните средства за подкрепа на бизнеса от местните власти бяха от съществено значение за предприятията, които се оказаха наистина затруднени, и които сега са в състояние да се възстановят, да растат и да гледат към бъдещето. Влагайки милиарди лири за възстановяване на бизнеса, ние изпълнихме ангажимента си към нашите малки предприятия и общностите, семействата и поминъка, от които те формират ключова част“, каза министърът на малкия бизнес Джейн Хънт.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!