August 27, 2023

Министерството на образованието и науката обяви Национална програма „Неразказаните истории на българите“, която е насочена към извършване на изследвания с цел утвърждаване на българската национална идентичност и популяризиране на българския език, традиции и култура, съобщава на своя сайт Посолството на българия в Лондон.

Направленията са за проучване и представяне на информация и свидетелства за:

– родови истории за значими събития и личности с принос в чуждата държава;

– приноса на достойни българи или факти и обстоятелства от миналото, свързани с българската история в чужбина;

– приноса на достойни българи от съвремието, които са знакови за цивилизационното, културното, научното развитие на чуждите държави и на света.

По програмата могат да кандидатстват организации на българи, живеещи извън Република България, задгранични представителства и български православни църковни общини в чужбина, към които функционират български неделни училища, подпомагани от МОН, както и държавни висши училища и научни институти към БАН, които командироват преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища.

Срокът за подаване на документите е 15 ноември 2023 г. Повече за програмата можете да видите тук

 

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!