June 24, 2022

Обединеното кралство се ангажира с реформа на Закона за потребителския кредит, който регулира всички покупки с кредитни карти и лични заеми. Плановете за модернизиране на нормативния документ ще доведат до намаляване на разходите за бизнеса и ще опростят правилата за отпускане на заеми за потребителите. Очаква се това да се случи до края на годината.

Законът за потребителския кредит, който е в сила от 1974 г. и урежда милиарди покупки и заеми, вече е много тромав. Това  обърква потребителите и добавя ненужни разходи за бизнеса при прилагане на изискванията му, което налага и неговата промяна.

С промените, които бяха декларирани, част от разпоредбите в него ще минат на подчинение към Органа за финансово поведение, което ще позволи на този регулатор да реагира бързо при нови промени на пазара на потребителските кредити, вместо да се налага да се изменя съществуващото законодателство. Освен това ще се опростят двусмислените технически термини, за да е напълно ясно на потребителите каква защита имат. А това ще улесни бизнесът да спазва регулацията, което ще спести и значителни разходи в тази посока.

„Законът за потребителския кредит е в сила от почти 50 години. И той трябва да бъде реформиран, за да бъде в крак със съвременния свят. Искаме да създадем регулаторен режим, който насърчава иновациите, но също така поддържа високи нива на защита на потребителите. Ето защо поех ангажимент да предприема тази амбициозна дългосрочна реформа – и точно това ще изпълня. Напускането на ЕС предостави допълнителна възможност за регулаторна реформа и правителството ще проучи кои части от законодателството на съюза могат да бъдат отменени или заменени, за да се гарантира, че регулирането е по-подходящо за нуждите на британския народ“, каза икономическият секретар на Министерството на финансите Джон Глен.

Благодарение на реформите в нормативния документ ще се позволи на кредиторите да предоставят по-широк спектър от финансиране, като същевременно ще се поддържат високи нива на защита на потребителите. Ще се гарантира, че информацията, която потребителят получава по време на процеса на кредитиране, е лесна за разбиране и ще бъде удобна както за екран, така и на хартиен носител. От друга страна, кредиторите ще могат по-лесно да предоставят кредити за нови технологии, като например електрически автомобили. Това ще позволи на милиони хора да бъдат в крак с  технологичните иновации.

Реформите ще се основават на препоръките на Органа за финансово поведение и на Woolard. Очаква се до края на тази година да се представят предложенията на правителството и да се започне дискусия от заинтересованите страни за това как трябва да се реформира Законът за потребителския кредит.

Промяната обаче е сложен процес, който ще изисква съществена работа. Затова е необходим продължителен период от време. Целта е да се гарантира, че реформите са подходящи за потребителите.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!