August 8, 2022

51% от британците са намалили употребата на газ и електричество в домовете си, заради повишжените разходи на живот. Това показват новите данни на Националната статистика на Обединеното кралство. От проучването, което обобщава ситуацията от май до юни, става ясно, че ограниченията засягат 24 милиона души.

Близо 16 милиона британци или повече от 35% са пристъпили към съкращаване на разходите за храна и други основни консумативи.

Хората с увреждания, които също са засегнати от поскъпването на издръжката, са по-склонни да правят икономии, като намаляват предимно покупките на хранителни стоки. 42% от тях са по-склонни да намалят своите разходи, срещу 31% от хората без увреждания.

Британците под, които живеят под наем също са по-склонни да ограничат покупката на хранителни стоки и електроенергия, тъй като разходите им се увеличават. 46% са заявили, че са намалили харчовете си, в сравнение с 33% от притежателите на ипотеки и 27% от тези, които притежават домовете си изцяло.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!