October 27, 2022

Икономическата криза във Великобритания, съчетана със сериозните политически трусове, неминуемо води до влошаване на основните показатели. На практика това означава, че страната е изправена пред тежки зимни месеци. Предварителните данни на Националната статистика на Великобритания показват, че през септември публичният сектор е похарчил повече, отколкото е получил под формата на данъци и други приходи. Това е наложило и допълнителни заеми в размер на £20,0 милиарда, което е с £5,2 милиарда повече от прогнозираните от Службата за бюджетна отговорност £14,8 милиарда. Това е и вторият най-голям размер на заемите от 1993 година насам, като първият беше отчетен в разгара на пандемията от коронавирус през 2020 година.

 Ръст на правителствените разходи заради по-високи лихви и социални плащания

Статистиката показва, че заемите в публичния сектор през септември тази година са с около 2,2 милиарда британски лири повече от същия период на миналата. Текущите ежедневни разходи на централното правителство бяха £79,3 милиарда, което е с £5,8 милиарда повече от септември 2021 г. Това до голяма степен отразява увеличението с 2,5 милиарда паунда на дължимите лихви по дълга и повишението с 4,4 милиарда паунда на нетните социални плащания, които са частично компенсирани от намаление с 1,4 милиарда паунда на плащанията на субсидии.

Дължимите лихви по дълга на централното правителство са били в размер на  7,7 милиарда британски лири – с  2,5 милиарда британски лири повече от същия период на миналата година.

Постъпленията са с близо 8 милиарда паунда по-малко от разходите

Докато разходите на правителството се увеличават,  се оказва, че постъпленията въпреки ръста, който отбелязват, са с близо 8 милиарда британски лири по-малко от похарченото. Приходите на централното правителство бяха £71,2 милиарда през септември 2022 г., което е със £7,0 милиарда повече в сравнение със септември 2021 г. От тях данъчните постъпления са £52,0 милиарда, което е ръст от £4,5 милиарда в сравнение със септември миналата година.

Нетният дълг на публичния сектор с изключение на банките от публичния сектор беше £2450,2 милиарда в края на септември 2022 г. – увеличение с £213,0 милиарда в сравнение със септември миналата година. Допълнителното финансиране, изисквано от правителството в хода на пандемията от коронавирус, съчетано с намалени парични постъпления и спад на брутния вътрешен продукт, доведе до  увеличаване на нетния дълг на публичния сектор в края на септември 2022 г. до 98,0% от БВП.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!