October 9, 2022

Икономическата криза бързо преориентира част от британците, които за да успеят да вържат семейния си бюджет, вече търсят по-високо платена работа. Един от пет работещи възрастни съобщават, че в отговор на кризата, вече гледат към по-добре платени работни места или очакват повишение на заплатите си. Това показват последните данни на Националната статистика на Великобритания.

15% от анкетираните са работили през септември повече от обичайните часове, за да могат да компенсират увеличените разходи за живот. Голяма част (63%) съобщават, че не правят нищо по-различно по отношение на работната си ситуация.

Проучването също така разкрива, че около три четвърти (76%) от възрастните са много или донякъде притеснени от разходите за живот. Най-голямото притеснение и тук се оказват високите сметки за енергия. 44% са споделили, че е било много или малко трудно да си ги плащат през  последния период.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!