July 25, 2022

Последните данни на Българска народна банка показват, че кредитите на домакинствата в страната в края на юни вече са в размер на 31 милиарда лева, което е ръст с 14,7% от месец май. Половината от тази сума се формира от жилищните заеми, които възлизат общо на 15 милиарда 150 милиона лева и нарастват на годишна база с 18.2%. Потребителските кредити възлизат на 14.388 млрд. лв. и се увеличават с 13% спрямо юни 2021 г. (12.3% годишно повишение през май 2022 година).

От БНБ отчитат още, че кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 3.8% на годишна база през юни 2022 г. (4.1% годишно повишение през май 2022 г.) и в края на месеца са 400.7 млн. лева.

На 5 милиарда 434 милиона лева възлизат кредитите на финансовите предприятия в края на юни, което е увеличение с 15,3% в сравнение със същия период на миналата година.

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!