February 3, 2023

След Брекзит все повече се усеща недостигът на работна ръка във Великобритания. Този проблем стои както в големите компании и складове, така и в по-малки семейни бизнеси.

Какво трябва да знаем за спонсорския лиценз? За какво е нужен той? Как можете да поканите хора, които никога не са били на територията на Великобритания, да работят легално във вашата компания? Отговорите на тези въпроси дава Василена Григорова от IMIN consulting.

Обикновено ще ви е необходим спонсорски лиценз, за да наемете някой, който да работи за вас, идващ от държава, различна от Великобритания. Това включва граждани на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, пристигнали във Великобритания след 31 декември 2020 г. Това включва и неплатен труд, като управление на благотворителна организация.

Няма да ви е необходим лиценз, за да спонсорирате определени групи, например ирландски граждани или тези с settled или pre-settled status under the EU Settlement Scheme – тези с indefinite leave to remain.

Важно е да отбележим, че спонсорирането на някой не гарантира, че ще получи виза, за да работи за вас във Великобритания. Причината е, че човекът ще има собствени изисквания, на които да отговаря при кандидатурата на собствената си виза.

Как да получите лиценз за спонсор. Ето конкретните стъпки:

  1. Проверете дали вашият бизнес отговаря на условията

За да получите лиценз като работодател, не можете да имате:

неизчерпани наказателни присъди за имиграционни престъпления или някои други, като измами или пране на пари, или отнет лиценз за спонсор през последните 12 месеца

  1. Проверете дали работата ви е подходяща за спонсорство

Можете да спонсорирате работник, ако работата, която ще върши, има подходящ размер на заплащане и ниво на умения или отговаря на другите критерии, необходими за тяхната виза. Съществуват различни типове работа, които могат да се спонсорират. Според типа те биват за: квалифициран работник; здравен работник; вътрешнофирмен работник; работник на разрешена от правителството борса; сезонен работник; спортист или спортен работник; работник по международен договор; творчески работник; благотворителен работник; служител на религията или религиозен работник.

  1. Изберете типа лиценз, за който искате да кандидатствате – това ще зависи от вида на работника, който искате да спонсорирате

Видове лицензи – този, от който се нуждаете, зависи от това дали работниците, които искате да заемете вашите работни места, са:

  • „Работници“ – за квалифицирана или дългосрочна заетост;
  • „Временни работници“ – за специфични видове временна заетост.

Можете да кандидатствате за лиценз, обхващащ един или и двата вида работници.

  1. Решете кой ще управлява спонсорството във вашия бизнес

Трябва да назначите хора във вашия бизнес, които да управляват процеса на спонсорство, когато кандидатствате за лиценз. Основният инструмент, който ще използват, е sponsorship management system (SMS), като съществуват различни роли и позиции, които трябва да бъдат запълнени. Тези роли могат да бъдат изпълнени от един и същи човек или различни хора. Вие и вашият персонал ще бъдете проверени дали сте подходящи за тези роли. Възможно е да не получите лиценза си, ако някой, участващ в спонсорство, има неизразходвана наказателна присъда за престъпление, посочено в ръководството за спонсори, глобен е от UKVI през последните 12 месеца, докладван е на UKVI, нарушил е закона; бил е „ключов човек“ при спонсор, на когото лицензът е бил отнет през последните 12 месеца или не е платил ДДС или друг акциз.

  1. Кандидатствайте онлайн и заплатете таксата

Лицензионни такси – трябва да заплатите такса, когато кандидатствате. Тя зависи от вида на лиценза, за който кандидатствате, и какъв тип организация сте, но обикновено това е между £536 за малки спонсори и до £1476 за средни или големи спонсори.

  1. Хоме офис (UKVI) могат да посетят вашия бизнес, за да проверят дали е подходящ

UK Visas and Immigration (UKVI) ще прегледа вашия формуляр за кандидатстване и подкрепящи документи. Те може да посетят вашия бизнес, за да се уверят, че сте надежден и способен да изпълнявате задълженията си.

Колко време отнема вземането на решение

Повечето заявления (8 от 10) се разглеждат за по-малко от 8 седмици. Може да се наложи UKVI да посети вашия бизнес. Може да успеете да платите 500 британски лири, за да получите решение в рамките на 10 работни дни. Ще бъдете уведомени, ако това е възможно, след като кандидатствате.

След като кандидатствате ще получите оценка за лиценз, ако кандидатурата ви е успешна. Ще можете да издавате сертификати за спонсорство, ако имате работни места, подходящи за спонсорство. Вашият лиценз ще бъде валиден 4 години. Може да загубите лиценза си, ако не изпълнявате отговорностите си като спонсор.

При въпроси, свързани с това дали вашият бизнес отговаря на изискванията, не се колебайте да се свържете с авторите на тази статия – Имин Консултинг. Позволете на професионалисти да се погрижат за подробностите, за да може да се насладите пълноценно на новото начало!

Контакти за връзка

07435716330/01782613758

office@iminconsulting.co.uk

www.iminconsulting.co.uk


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!