November 23, 2023

От Ивелин Митев

Новите данъчни промени, обявени от финансовия министър Джеръми Хънт вчера, имат за цел да заздравят икономиката и подпомогнат бизнеса във Великобритания. Есенният пакет от мерки поставя основите и на някои административни промени, които ще улеснят интеракцията на бизнеса със данъчната система.

Новата минимална почасова работна заплата за 2024/25 ще бъде £11.44 за хората със статус „employee“, които имат навършени 21 години. Това е нарастване с 9.8%, спрямо настоящата финансова година.

От 6 януари 2024 година, клас 1 осигуровки (Class 1 NICs) ще бъде намален от 12% на 10%.

От 6 януари 2024 г., самоосигуряващите се лица (self-employed), ще заплащат 8%,а не 9% клас 4 допълнителни осигуровки ( Class 4 NICs).

Голямата промяна, засягаща самонаетите лица (self-employed) идва от факта, че няма да има вече задължителен клас 2 осигуровки (Class 2 NICs). От 6 април 2024, самонаетите лица със печалба над £12,570 на година няма да са длъжни да заплащат този данък, но ще се възползват от стандартните привилегии, като зачитане на годината за пенсионно и здравно осигуряване.

Самонаетите лица със печалби между £6,725 и £12,570, също ще са освободени от клас 2 осигуровки на базата на т.нар National Insurance Credit, и отново годината ще им бъде зачетена.

Лицата (self-employed), които имат печалба под 6,725 на година, доброволно ще трябва да заплатят клас 2 осигуровки, за да бъде зачетена годината в осигурителен план.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!