October 18, 2022

Почти непрекъснато в редакцията на БГ БЕН и в офиса на IMIN consulting постъпват запитвания за това, как се придобива британско гражданство не само за възрастни, но и за деца. Съответно и какви са условията, на които кандидатстващите трябва да отговарят.

В следващите редове ще ви запознаем с изискванията за придобиване на британско гражданство, за да можете да подадете своите документи при възрастни или апликация за получаване на британско гражданство/натурализация при възрастен – Форма АН.

За да подадем молба за британско гражданство, трябва да отговаряте на следните условия:

– Да притежавате Сетъл статус или ПР от 1 година и да сте пребивавали легално в страната през последните 5 години (3 при брак с англичанин)

– Да имате изкарано ниво английски Б1 (това отпада, ако имате висше образование в UK)

– Да имате взет изпита Life intheUК (Живот в Обединеното кралство)

Забележка: Двата изпита отпадат при хора над 65-годишна възраст.

– Да нямате повече от 450 дни извън UK за последните 5 години и 90 дни през последната

– Да имате намерение да живеете във Великобритания

– Да не сте били осъждани

– Да заплатите Такса за натурализация към Home Office £1349.20 паунда

– Да имате нужните документи, които да са в подкрепа на формата съответно за 5-годишен или 3-годишен период в зависимост от кандидатурата.

Ако молбата е одобрена, ще бъдете поканен на официална церемония (таксата на която е включена в общата сума), на която ще се закълнете във вярност на Краля и ще получите сертификата си за натурализация като британски гражданин. След това се подава заявлението за британски паспорт.

Срокът за получаване на решение от Home Office е 6 месеца.

Апликация за получаване на британско гражданство/натурализация при деца, ненавършили 18-годишна възраст – Форма МН1/ Т

За да подадете молба за британско гражданство при деца, е от огромно значение къде е родено детето и статутът на родителите по време на раждането на детето.

Разбира се, че децата, родени във Великобритания от родители, които вече имат статут за уседналост или т.н. Сетул статус, имат право на автоматично гражданство с директна апликация за паспорт на стойност 49 паунда при кандидатура онлайн.

Друг често срещан вариант е дете, родено във Великобритания от родители, които в момента на раждането не са имали 5 години във Великобритания и НЕ са притежавали статут за уседналост;

Опция 1: Детето може да кандидатства под секция 1.3 – Дете, родено в UK с поне един родител, който вече притежава сетъл статут. Държавната такса е £1012 паунда. Срокът за получаване на решение от Home Office е 6 месеца.

Опция 2: Деца, родени извън Великобритания. Кандидатства се под секция 3.1- Тук има две подкатергории:

– Дете, родено извън Великобритания ,чиито родител/и са британски граждани или ще кандидатстват за гражданство наравно с детето,

– Дете, родено извън Великобритания с поне 1 родител, който вече има статут и гледайки се bestinterest на детето (т.е., че ще живее и учи във Великобритания).

Опция 3: Деца, родени във Великобритания и прекарали първите 10 години в страната с примерно поведение – Форма Т.

Бихме искали да разсеем заблудата в много хора , че детето ще получи гражданство „автоматично“. Единствените деца, които могат да подадат директно за паспорт, са тези с родители, които по време на раждането са имали 5 години в страната.

Често срещан мит в онлайн средите е, че при навършване на 10 години детето ще получи гражданството автоматично – това не е така. Попълва се форма, която – бихме казали-  е дори по-комплексна от самата натурализация поради факта, че се описват именно тези 10 години престой в страната. Държавна такса също има и тя е равносилна на таксата за детска натурализация – £1012 паунда. Затова нашият съвет е: не чакайте 10 години, ако детето ви е родено в страната, а кандидатствайте чрез натурализация, когато поне единият родител вземе статут за уседналост!

Не на последно място бихме искали да обсъдим системата  “Feewaiver”. Друг често срещан въпрос е: „Може ли да не заплатя детска натурализация? Нали приеха закона?“.

Системата за премахване на таксата от 1012 паунда е само за хора, които могат да докажат с предварително направена апликация, че са социално слаби и не биха могли да си позволят тази такса.

При нужда от консултация можете да се свържете с нашия  имиграционен съветник – Василена Григорова, на следните контакти:

www.iminconsulting.co.uk/book-online

07435 716330

office@iminconsulting.co.uk


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!