May 23, 2022

Инфлацията в Англия достигна нов рекорд и вече е 7%. Анализът на  Централната английска банка показва, че тя ще продължи да нараства през следващите месеци и през октомври се очаква да достигне до 10%.

Основната причина са увеличаващите се цени на стоките. Това се обяснява с отпадналите ограничителни мерки срещу коронавируса,  довели до по-голямо търсене на стоки, като фирмите не са успели да набавят достатъчно от тях. Това доведе до по-високи цени най-вече на тези стоки, които се внасят от чужбина. По-високите цени на енергията също изиграха голяма роля за увеличаващата се инфлация. Големите увеличения на цените на петрола и газа доведоха до ръст при бензина и сметките за енергия.

Експертите на Bank of England посочват още, че цените вероятно ще растат по-бързо от доходите за много хора. Това означава, че те ще могат да купуват по-малко с парите си. Анализът отчита, че икономиката на Обединеното кралство се възстановява от последиците от Covid-19, но се очаква повишените разходи за живот да доведат до по-бавен растеж като цяло.

Ново увеличение на банковата лихва от този месец, то ще продължи

Банката на Англия не е в състояние да направи нищо по отношение на глобалните проблеми с доставките или цените на енергията, които в момента изтласкват инфлацията нагоре. За да се гарантира, че тя ще се върне на ниво от 2%, каквато е целта на финансовата институция, отново беше използван основният инструмент, тоест  повишение на банковата лихва. От май тя вече е 1%. Темпът на увеличение започна от декември миналата година, когато банковата лихва скочи от 0,1% на 0,25%. Тази година тенденцията се запази и това е третото повишение от началото на 2022 г. През февруари тя стана 0,5%, през март 0,75%, а от май тя вече е 1%.

От финансовата институция предупреждават, че е възможно да се наложи ново повишение на лихвите през следващите месеци, което обаче ще зависи от икономическите процеси.

Инфлацията през второто тримесечие ще достигне 9%

В централната прогноза на майския доклад инфлацията на CPI се очаква да се повиши допълнително през останалата част от годината до малко над 9% през второто тримесечие на 2022 г. и средно малко над 10% в своя пик през четвъртото тримесечие на 2022 г. По-голямата част от това по-нататъшно увеличение отразява по-високите цени на енергията за домакинствата след голямото покачване на горната граница на цените на Ofgem през април и прогнозираното допълнително голямо увеличение през октомври. Механизмът за ограничение на цените означава, че е необходимо известно време, докато увеличението на цените на газа и електроенергията на едро, и съответните им фючърсни криви, да бъдат отразени в цените на енергията на дребно. Като се има предвид действието на ценовия таван, инфлацията на потребителските цени вероятно ще достигне своя пик по-късно в Обединеното кралство, отколкото в много други икономики, следователно може да спадне по-късно.

Разполагаемият доход на домакинствата ще спадне с повече от 1%

Общият реален разполагаем доход на домакинствата се предвижда да спадне с 1¾% през 2022 г. въпреки подкрепата от фискалните мерки, съдържащи се в Пролетната декларация. На практика това ще е най-голямото свиване на средствата от 1964 година.

Вече са налице и първите резултати, които се изразяват в забавяне на потреблението през последните четири месеца. Въпреки това той се забавя с много по-малко от растежа на доходите и е положителен през цялата прогноза, тъй като се предполага, че домакинствата отговарят отчасти на свиването на реалния доход, като спестяват по-малко. Това се подкрепя от потребителите, които намаляват запасите от спестявания, които са натрупали като цяло по време на пандемията. В централната прогноза се предвижда процентът на спестяванията на средства от  домакинствата да намалее от 6½% през четвъртото тримесечие на 2021 г. до 3½% през същия период на тази година, което би било най-ниското ниво от 1999 г.

Ръстът на предлагането също се забавя до около 1% в края на прогнозния период. Прекъсванията в доставките за широк спектър от суровини за производството и някои стоки в резултат на войната в Украйна, а също и продължаващите трудности с наемането на персонал, допринасят за забавяне на растежа на доставките през 2022 г. Прогнозира се ръстът на предлагането да бъде около 1% в края на прогнозата, малко под процентите, наблюдавани преди пандемията от коронавирус.

Растежът на БВП ще се забави през първата половина на годината

Основният ръст на номиналните печалби се е повишил с повече от предвиденото в доклада за февруари и се очаква да се засили през следващите месеци, като се има предвид по-нататъшното затягане на пазара на труда и известен натиск нагоре от по-високата ценова инфлация. Очакванията на компаниите са да се увеличат продажните цени на продуктите в краткосрочен план, а причината е рязкото покачване на разходите им. Повечето от тях изразяват увереност, че ще могат да възстановят поне част от разликите.

От Централната банка смятат, че растежът на БВП на Обединеното кралство ще се забави рязко през първата половина на годината. Анализът се базира на значително неблагоприятното въздействие на рязкото покачване на глобалните цени на енергията и търгуемите стоки върху реалните доходи на повечето домакинства в Обединеното кралство и маржовете на печалба на много британски компании. Въпреки че е вероятно нивото на безработица да спадне още малко в краткосрочен план, се очаква да се повиши до 5½% след три години, предвид рязкото забавяне на растежа на търсенето.

Експертите вече са на мнение, че ако войната на Русия в Украйна продължи, рязкото повишение на световните цени на енергията и търгуемите стоки, на които Обединеното кралство е нетен вносител, непременно ще натежат допълнително върху реалните доходи на повечето домакинства в Обединеното кралство и финансовото състояние на повечето фирми.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!