November 12, 2023

Инфлацията във Великобритания ще стане 2%, каквато е целта на Английската централна банка, едва през 2025 година. Това става ясно от ноемврийския доклад на финансовата институция и прогнозата за двегодишния период. Засега инфлацията остава на ниво от 6,7%, което натежа и при взимане на решение за определяне на основния лихвен процент. Английската централна банка реши той да остане на ниво от 5,25%.

Финансистите на институцията обаче предупреждават, че паричната политика ще трябва да продължи да бъде достатъчно рестриктивна за продължителен период от време, за да се стигне до основната цел по отношение на инфлацията.

 Забавянето на растежа на БВП допринесе за смекчаване на търсенето на работна ръка

От банката отчитат, че заетостта като цяло остава непроменена през втората половина на 2023 г. Броят на свободните работни места намалява, а показателите за трудности при наемането на персонал се понижиха в съответствие с по-нататъшното разхлабване на пазара на труда.

Експертите посочват, че е налице общ сигнал, че растежът на заплатите е останал висок от около 7%. Паралелно с това обаче годишната инфлация на индекса на потребителските цени на услугите все още не е намаляла значително, като спадовете се дължат на по-ниските цени на енергията, храните и основните стоки. Запазването на нивото на инфлация отчасти е заради поведението на компаниите при определяне на цените.

Докладът посочва още, че неотдавнашното неочаквано повишаване на заплащането е свързано с по-висок средносрочен процент на безработица, дължащ се на по-устойчиви конфликти на пазара на труда и съпротива срещу минали загуби на реални доходи.

Прогнозата е, че въпреки че инфлацията остава под целта от 2%, през следващите месеци тя ще продължи да спада рязко и през четвъртото тримесечие на тази година тя ще достигне ниво от 4¾ процента, а в първите месеци на 2024 г. ще бъде 4½ процента.

Търговската камара приветства решението за задържане на основната лихва

Ръководителят на отдела за изследвания в Британската търговска камара Дейвид Бхарие подчерта, че решението на Английската централна банка да се задържи лихвеният процент на 5,25% ще разсее някои притеснения на бизнеса.

„Нашето изследване показа, че лихвените проценти са се увеличили като ключов проблем сред компаниите. Това е особено вярно за по-малките фирми и тези в секторите, ориентирани към потребителите, които са потърпевши от нарастващи разходи за заеми и намалено търсене от страна на клиентите“, каза Бхарие.  

Проучването на организацията за третото тримесечие на годината показва, че 45% от всички фирми твърдят, че лихвените проценти са проблем за тях. Бизнесът настоява премиерът да начертае план за растеж, тъй като се очаква инфлацията да се успокои допълнително. От камарата искат пътна карта за бизнеса, която да повиши доверието и инвестициите.

 

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!