February 11, 2023

Основният лихвен процент в Обединеното кралство ще продължи да се увеличава през следващите месеци. Това стана ясно от последното заседание на Bank of England, на което беше взето решение за десети път да увеличи водещата лихва като опит да се овладее инфлацията. Този път повишението е с 50 базисни пункта – до 4%. От финансовата институция прогнозират, че тази тенденция ще се запази и през следващите месеци, като в средата на годината се очаква основната лихва да достигне до 4,5%.

Причината за новия скок от този месец е глобалната инфлация на потребителските цени, която остава висока, въпреки че е вероятно вече да е достигнала своя връх в много развити икономики, включително в Обединеното кралство. Положителните новини са, че цените на едро на газа паднаха, а прекъсването на глобалната верига на доставки намалява заради забавяне на глобалното търсене.

От отслабването на инфлационния натиск ще зависи развитието на икономиката

От Английската централна банка отчитат, че вътрешният инфлационен натиск в Обединеното кралство е по-силен от очакваното. Както ръстът на редовното заплащане в частния сектор, така и инфлацията в индекса на потребителските цени в услугите са значително по-високи от прогнозите в ноемврийския доклад за паричната политика. Пазарът на труда обаче остава напрегнат и вътрешният натиск върху цените и заплатите е по-силен от очакваното, което предполага рискове от по-голяма устойчивост на основната инфлация.

Развитието на данните в краткосрочен план ще бъде от решаващо значение за оценката на това колко бързо и до каква степен ще намалее външният и вътрешният инфлационен натиск.

В придружаващия доклад от февруари за паричната политика актуализираните прогнози показват, че инфлацията на CPI рязко спада от сегашното си много високо ниво, от 10,5% през декември, до голяма степен поради минали увеличения на цените на енергията и други стоки. Очаква се тя да продължи низходящата си тенденция и до края на тази година тя да се понижи с 4%.

Степента, до която вътрешният инфлационен натиск ще отслабне, ще зависи от развитието на икономиката, включително въздействието на значителните увеличения на банковия лихвен процент досега. Има значителна несигурност около перспективите. Експертите продължават да следят отблизо индикациите и ако има индикации за по-продължителен натиск, ще е необходимо допълнително затягане на паричната политика.

БВП ще се забави заради спад в реалните доходи на домакинствата

От банката отчитат очакванията, че БВП през първите месеци на тази година ще намалее с 0,1%. Основна причина за това вероятно се оказва спадът на реалните доходи на домакинствата, а оттам и на потребителските разходи поради високите световни цени на енергията и търгуемите стоки.

Потреблението на домакинствата се е свило с 1,1% през третото тримесечие на 2022 г., а разходите за стоки на дребно са в низходяща тенденция от пролетта на 2021 г. Отчасти това се дължи на преминаването на разходите от стоки към услуги след пандемията. Контактите на агентите на банката са забелязали клиенти да търгуват с по-евтини продукти и намаляване на покупките на стоки за бита.

През третото тримесечие на миналата година има и спад в бизнес инвестициите с 2,5%. Проучването на банката показва, че това се дължи на слабото търсене, по-строгите финансови условия и несигурността относно перспективите. Всичко това възпира бизнеса да прави големи инвестиционните разходи.

Честото увеличение на лихвените проценти води и до очакван почти нулев растеж в инвестиране в покупката на жилища. Неблагоприятните икономически перспективи, съчетани с въздействието на по-високите лихвени проценти по ипотечните кредити върху жилищния пазар, се очаква да продължи да рефлектира върху жилищните инвестиции.

 

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!