June 11, 2022

Икономическата криза, предизвикана от повишение на цените, засяга все по-голяма част от бизнеса във Великобритания, а това неминуемо се отразява и на потребителите. Последното проучване на Националната статистика показва, че една трета, или 33% от предприятията, са засегнати в края на месец май от увеличението на цените на енергията.

29% от фирмите готвят нови, по-високи цени на своите продукти и услуги през юни. Основен фактор за решението за повишаване на цените е именно стойността на тока. Това се посочва от 38% от предприятията, чиято продукция ще е с нови цени този месец.

Приблизително половината (48%) от фирмите, търгуващи в момента, съобщават, че цените на закупените материали, стоки или услуги през април 2022 г. са се увеличили спрямо март 2022 г.

Стойността на потребителската кошница нараства с бързи темпове

Експресно проучване на националната статистика показва, че има значителен ръст на продукти с най-ниска цена. От 30 наблюдавани стоки при 13 е констатирано сериозно увеличение. Сред продуктите, които имат най-бърз темп на увеличение на цените, са тестените изделия – с близо 50% за последната година, хляб и телешка кайма с по 16% и ориз с 15%. Всичко това води до свиване на потребителската кошница и все повече британци ограничават своите покупки. Над 4 души от 10 или 44% съобщават, че през последните две седмици купуват по-малко храна. В началото на годината засегнатите от кризата са били едва 18% от британците.

Сега 88% от възрастните във Великобритания твърдят, че разходите им за живот са се увеличили през последния месец. Те са се увеличили с 26% от ноември миналата година, когато за първи път е зададен този въпрос.

Най-честите причини за по-високите разходи на живот продължават да бъдат увеличението на цената на храната (93%), сметките за газ или ток (85%) и ръстът на горивата (78%).

От анкетираните 36% казват, че не обмислят да подобряват енергийната ефективност на дома си, тъй като това изисква много средства.

Увеличават се младите хора, които не учат и не работят

 Икономическата криза оказва влияние и на намирането на работна ръка. Около 12% от фирмите съобщават, че изпитват затруднения при набирането на служители. Най-сериозен е проблемът в хотелиерския и ресторантьорския бизнес, където 31% от фирмите са изпитали такова затруднение.

Националната статистика отчита и още едно негативно явление на фона на недостига на работна ръка, а именно – ръст на младите хора на възраст от 16 до 24 години, които не учат и не работят. Последните данни показват, че това са 10,4% от тях.

Около 457 000 млади хора са икономически неактивни, което е повече с 25 000 за тримесечието и с 43 000 повече за годината. Това са тези, които не се считат за безработни, тъй като не са търсили работа през последните четири седмици или не могат да започнат работа през следващите две седмици. От тях 218 000 са мъже. При жените се наблюдава рекорден ръст и икономически неактивните са вече 239 000 – с 48 000 повече от предходното тримесечие.

Нова правителствена подкрепа ще подпомага най-уязвимите

Заради поскъпването на живота британското правителство обяви нов пакет от мерки, който е на стойност над 15 милиарда британски лири. Със средствата ще бъдат подпомогнати почти всички осем милиона британски домакинства, които са най-уязвими в Обединеното кралство. Те ще получат подкрепа от най-малко £1200 тази година, включително ново еднократно плащане за издръжка на живот от £650.

Универсалната подкрепа се увеличава до £400, тъй като октомврийската отстъпка за сметките за енергия се удвоява и изискването за изплащането й за пет години е премахнато.

Нов временен налог за енергийни печалби на петролните и газовите фирми ще събере около £5 милиарда през следващата година, за да помогне за разходите за живот, с нова надбавка за инвестиции, която да насърчи фирмите да инвестират в добив на нефт и газ в Обединеното кралство.

Кризата очевидно ще става все по-сериозна, което поставя под силен опозиционерски натиск и британското правителство. Дали обаче ще издържат публичните финанси на фона на повишаващите се разходи? Тепърва предстои да разберем. Едно обаче е ясно – изпитанията пред британците са сериозни.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!