March 12, 2022

Икономическият растеж на Обединеното кралство се очаква да намалее наполовина тази година на фона на растящата инфлация, увеличението на данъците и глобалните сътресения – включително инвазията на Русия в Украйна. Това се казва в последната прогноза, която правят експертите на BCC.

Британските търговски камари понижиха очакванията си за ръст на БВП на Обединеното кралство през 2022 г. от 4,2% на 3,6%, което е по-малко от половината от ръста от 7,5%, регистриран миналата година. Понижаването до голяма степен отразява влошените перспективи за потребителските разходи и по-слабото от очакваното възстановяване на бизнес инвестициите.

Прогнозата включва потребителските разходи да нараснат с 4,4%. Оценката  отразява историческото свиване на реалните доходи на домакинствата вследствие на високата инфлация.

Инфлацията ще изпревари растежа на заплатите

 Натискът върху домакинствата ще продължи, тъй като инфлацията ще изпреварва растежа на заплатите до второто тримесечие на 2024 година, става ясно от експертната прогноза.

Предвижда се бизнес инвестициите да нараснат с 3,5% през 2022 г. Това е значително по-нисък процент от последната прогноза на Bank of England от 13,75%. Това понижение отразява очакваното отслабване на инвестиционните намерения вследствие от нарастващия натиск върху разходите, по-високите данъци и отслабване на доверието на фона на влошените перспективи за Обединеното кралство и глобални перспективи, включително от нахлуването на Русия в Украйна.

„Нарастващата инфлация подчертава както кризата в цената на живота, пред която са изправени домакинствата, така и тежката борба на бизнеса да държи под контрол покачването на цените на фона на нарастващия натиск върху разходите“,  коментира ръководителят на икономиката в BCC Suren  Thiru.

Експертите очакват инфлацията да достигне най-високото си ниво от над 8% през април. Основание за тази прогноза дават отмяната на намалението на ДДС за сектора на гостоприемството и покачването на горната граница на цените на енергията. Те обаче не изключват заради войната, която Русия води в Украйна, инфлацията да се задържи за по-дълъг период от време, тъй като се очаква по-нататъшен скок в цените за енергията на едро.

Лихвените проценти ще продължат да се увеличават

Предвижда се лихвените проценти в Обединеното кралство да се удвоят през тази година – от 0,5% на 1% . Въпреки това, тъй като сегашният инфлационен скок се дължи най-вече от глобални фактори, прогнозите са, че по-високите лихвени проценти ще допринесат  малко за ограничаване на по-нататъшното повишаване на инфлацията.