June 11, 2023

Христо Ботев – поетът революционер, чиито завети и дела звучат актуално за цял един народ днес, 147 години след неговата смърт. Роден е на 25 януари 1848 година в Калофер в семейството на Ивана Стайкова Дрянкова и Ботьо Петков. Учи в Карлово и Калофер. Впоследствие, през 1863 г., заминава за Одеса. Там Ботев постъпва в Одеската гимназия, но през 1865 г. е изключен за свободолюбивите си идеи.

През 1866 г. той се записва в Историко-филологическия факултет на Одеския университет. Година по-късно той се завръща в родния си град, където замества болния си баща в Калоферското класно училище. Същата година емигрира в Румъния, където прави първите си стъпки в литературата, но също така превежда и участва в театрални представления. През 1869 година е бил учител в Александрия и Исмаил, а две години по-късно в Браила става редактор във вестник “Дума на българските емигранти”.

Установява се в Букурещ през 1872 г., а там с Любен Каравелов е редактор на вестниците “Свобода” и “Независимост”. Издава сатиричния вестник “Будилник” (1873). След смъртта на Левски (1873) отношенията му с Каравелов, който се отдръпва от революционните идеи, секват, а Ботев оглавява революционната емиграция и списва нейния орган – в. “Знаме” (1874-1875).

Започва да издава вестник „Нова България“ след избухването на Априлското въстание, но също и организира чета в подкрепа на въстаниците. С нея Христо Ботев превзема австрийския кораб “Радецки” и слиза на Козлодуй.

Четата не среща подкрепата на българите, води тежки сражения в Балкана.

Христо Ботев загива, прострелян от вражески куршум в сърцето на югоизточния склон на вр. Камарата привечер на 1 юни 1876 г., едва на 28-годишна възраст. Независимо от това той става идеал за цял един народ. Остават и неговите стихове, едва 20 на брой, които обаче дават облика на българската литература и до днес, а цялото му творческо наследство предлага една радикална версия на българското национално мислене и философия.

Поклон и възторг пред светлата му памет!

Единайсет велики цитата на поета революционер

„Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълня смисъл на думата; а който умре за свободата, той не умира само за своето отечество, а за всичкия свят.”

„В продължение на 8 години аз видях всички наши герои и патриоти и виждам, че големи хора вършат малки работи, а големите работи се вършат от малки хора.“

„Знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе.“

„Нашият народ има свой особен живот, особен характер, особена физиономия, коя го отлича като народ – дайте му да се развива по народните си начала и ще видите каква част от обществения живот ще развие той, дайте му или поне не бъркайте му да се освободи от това варварско племе, с кое той няма нищо общо, и ще видите как ще той да се устрои.“

„Радостта ми няма граници, като си наумя, че “моята молитва” се сбъдва.“

„Блазе му, който умее за чест и воля да мъсти…“

„Законът е напечатан само за робовете и ние имаме пълно право да кажем заедно с Прудона, че сяко едно правителство е заговор, съзаклятие против свободата на човечеството.“

„Лудите не може никой утеши, бесните не може никой укроти!“

„Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество.“

„Знайте, че който не обича родителите си, жена си и децата си, той не обича своето отечество!“

„Само онзи, който е живял, страдал и плакал с народа си – само той може да го разбере и да му помогне.“

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!