June 30, 2021

В речника на новите думи в нашия език са представени както думи, навлезли от други езици в началото на новия век, така и неологизми, образувани на българска почва, като блогороман, е-идентичност, еврочакалня.

Включени са и думи като „емоджи, влогър и блокчейн“ в речник на новите думи в българския език, изготвен от авторски колектив от БАН.

„Речник на новите думи в българския език (от първите две десетилетия на XXI век)”, който е дело на авторски колектив от Института за български език  “Проф. Любомир Андрейчин” при Българската академия на науките, вече излезе от печат, съобщиха от пресцентъра на Академията.

Изданието е третата част от серията лексикографски справочници, издавани от 2001 година насам, в които се документират най-новите попълнения в българската лексика. В него са представени както думи, навлезли от други езици в началото на новия век, като емоджи, влогър, блокчейн, така и неологизми, образувани на българска почва, като блогороман, е-идентичност, еврочакалня.

В речника са включени също семантично обновени думи, като облак, нови съставни названия и терминологични съчетания, като защитено училище, дигитално неравенство, кръгова икономика, молекулярна кухня и нови фразеологизми – като перфектната буря.

Речникът ще бъде полезен за всички, които се нуждаят от информация за значението и употребата на най-актуалната лексика и фразеология в българския език, отбелязват езиковедите от БАН.

Източник: www.balgarskiezik.eu