June 10, 2023

Професията „машинописка“ в Англия и Уелс скоро може да бъде в историята, по-младите жени са по-склонни да работят в областта на инженерството, а две пети от фермерите са на възраст 60 или повече години. Това са основните изводи от последното преброяване на населението, което дава повече светлина за това кои места са били заети от най-много млади хора, как работата варира при мъжете и жените и кои професии са изложени на риск от изчезване. Една пета от заетите хора са в топ 10 на най-често срещаните професии.

По време на проучването 1,1 милиона души са съобщили, че са асистенти по продажби и търговия на дребно, което ги прави най-често съобщаваната работа. 76% от собствениците на места за нощувки и хранене са били на възраст над 50 години. Това важи и за шофьорите на тежкотоварни автомобили.

Фермерите са най-старата професия, две пети от заетите са на възраст над 60 години

Данните от проучването показват, че професията „фермер” има особен възрастов профил, като 42% от хората в тази роля са на възраст 60 години, а 29% са над 65 години. За цялото работещо население около 11% от работниците са на възраст 60 или повече години и само 4,3% са над 65 г.

Това прави фермерите една от най-застаряващите професии към момента на преброяването, като по-малко от 11% от всички са на възраст под 30 години. Това е и професията с най-много работна сила, родена в Обединеното кралство (98%).

Селскостопанските работници обаче, които могат да извършват по-голяма част от физическия труд, се броят отделно. Хората, които вършат тази работа, често са млади, близо 23% са на възраст под 25 години.

От британската национална статистика коментират, че професия, в която работниците са с профил на по-напреднала възраст, също може да представлява предизвикателство за предлагането на работна ръка в бъдеще, ако не се насочат достатъчно млади хора към този вид работа.

Повечето учители са жени, а мъжете „превземат“ строителството и ръчните занаяти

В някои професии има драстична разлика между броя на заетите жени и мъже. Така например учителската професия е преобладаващо женска. На всеки етап от образованието работят повече дами, като изключение прави само висшето.

В същото време строителните работници и хората, упражняващи много от ръчните занаяти, са предимно мъже. 99% от зидарите и 98% от автомонтьорите са мъже, докато жените са преобладаващо представени в ранното образование и грижите за деца, както и в образователния сектор. Около 97% от асистентите и работещите в ранния етап на образователната система и отглеждането на деца са жени.

Университетските преподаватели са по-равномерно разпределени според пола – 48% жени срещу 52% мъже.

Установено е още, че дамите са по-склонни да работят в някои научни дисциплини, отколкото в други. В същото време по-младите представителки на нежния пол предпочитат инженерството. Но тук превесът също е на мъжете. Около три четвърти от хората, работещи в професиите „наука, изследвания, инженерство и технологии“, са мъже (76%).

Със сигурност бъдещето ще постави на преосмисляне много от професиите днес, като някои от тях ще изчезнат и ще бъдат заменени от нови. Една от умиращите професии е машинописец. 60% от хората, които вършат тази работа, са на възраст над 50 години, а едва 18% са под 35 години. В същото време обаче работните места за въвеждане на данни, които също изискват рутинна работа с клавиатура, са заети предимно от по-млади хора, като 41% са на възраст под 35 години.

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!