May 13, 2023

Водещ в света режим за сигурност на продуктите и телекомуникационната инфраструктура ще влезе в сила във Великобритания от 29 април 2024 г. Потребителите и фирмите в Обединеното кралство ще се възползват от по-високи защити, като така ще бъдат предпазени от заплахата от  киберпрестъпления, когато използват устройства като телефони, интелигентни високоговорители и игрови конзоли.

Новият режим ще бъде първият в света, който ще въведе минимални изисквания за киберсигурност, преди тези продукти да бъдат пуснати за продажба. Това ще е и първият национален закон за защита на потребителите, който ще бъде приложен след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз.

Министърът на изкуствения интелект и интелектуалната собственост Виконт Камроз потвърди, че новият режим за сигурност на продуктите и телекомуникационната инфраструктура ще бъде въведен следващата година, а технологичните индустрии ще имат 12 месеца, за да се подготвят за внедряването на новите изисквания.

Този нов режим ще помогне за постигането на един от петте приоритета на правителството за растеж на икономиката чрез повишаване на доверието на потребителите и защитата на продуктите, които купуват и използват.

„Тези нови разпоредби, които влизат в сила следващия април, ще променят начина, по който защитаваме потребителските устройств, свързани с интернет или мрежова връзка. Когато този режим влезе в сила, всяко домакинство и бизнес в Обединеното кралство, които купуват нов свързан продукт, независимо дали е смарт телефон, интелигентен високоговорител или носима технология, ще се възползват от тези повишени защити, които са първите от този вид в света. Положихме основите на нова система за защита на нашите потребители и бизнеси, като същевременно подкрепяме технологичните иновации, и сега ще работим в тясно сътрудничество с индустрията през следващите 12 месеца, докато се подготвяме за нейното внедряване“, посочи министърът.

Сред мерките е забрана за потребителските продукти за свързване да бъдат поставяни универсални пароли и такива, които лесно могат да се отгатнат по подразбиране. Ще се повиши прозрачността на производителя относно това колко дълго продуктите ще получават актуализации за защита. Това ще предостави стандартизирана информация за сигурността, която ще даде възможност за по-добри решения на потребителите при покупка на устройства. От производителите ще се изисква да информират клиентите за периода на поддръжка на актуализацията на защитата на даден продукт, преди да позволят покупки от уебсайтовете им. Те ще бъдат задължени да публикуват информация за контакт, за да могат да бъдат докладвани уязвимости, свързани с техните устройства.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!