May 1, 2024

В България се полагат най-малко допълнителни часове труд от всички страни в Европейския съюз (EС), показват данни на Евростат, публикувани по повод Международниия ден на труда. У нас делът на служителите, работили над 49 часа, е 0,4 на сто, съобщава БТА.

Според данните на Евростат през 2023 г. 7,1 на сто от заетите в страните от ЕС са се трудили повече часове на основното си работно място. Увеличените трудови часове се отнасят за онези служители, които обикновено работят по 49 часа или повече на седмица, уточняват от европейската статистическа служба.

В страните от ЕС Гърция има най-висок дял на работници с допълнителни трудови часове (11,6 на сто), следвана от Кипър (10,4 на сто) и Франция (10,1 на сто). С най-малко допълнителни трудови часове, освен България, са Литва и Латвия (1,1 на сто всяка).

По-висок е делът на самостоятелно заетите лица, трудили се повече часове (29,3 на сто от всички самонаети служители) в сравнение с наетите лица (3,6 на сто от всички заети лица).

Продължителното работно време е по-често срещано при квалифицираните работници в селското, горското и рибното стопанство (27,5 на сто от всички квалифицирани работници в селското, горското и рибното стопанство) и мениджърите (21,9 на сто), отчитат от Евростат.

От всички останали професионални групи средно 7,3 на сто работят повече от 49 часа на седмица, показват публикуваните данни.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!