May 23, 2023

Нов план за улесняване на пациентите при получаване на часове за посещения при личния им лекар влиза в действие в Англия. Британското правителство отпуска £240 милиона на клиниките, за да въведат най-новите технологии, които ще позволят да се записват часове при първото обаждане или онлайн свързване.

Със средствата практиките ще имат възможност да заменят старите аналогови телефони с модерни системи, така че да се гарантира, че пациентите ще получат грижите, от които се нуждаят, възможно най-скоро. Това означава, че когато се свържат със своята практиката онлайн или по телефона, те ще научат веднага как ще се управлява тяхното запитване, вместо да им бъде казано да се обадят по-късно. Ако нуждата им е спешна, ще бъдат оценени и назначени часове на същия ден. В случаите, в които състоянията им не са спешни, трябва да им се предложи среща с лекар в рамките на две седмици или да се насочат към NHS 111 и местната аптека.

Новият план идва в отговор на необходимостта на англичаните, тъй като първичната медицинска помощ е основен начин на достъп до здравната система в Англия. Целта на правителството е да се намалят списъците с чакащи.

Министърът на здравеопазването и социалните грижи Стив Баркли обяви значително разширяване на ролята на рецепционистите, за да станат експертни навигатори в грижите. Тяхната работа е да събират информация и да гарантират, че пациентите са насочени към най-подходящия здравен специалист, като така те ще опростяват и рационализират процеса.

„Вече постигаме реален напредък с 10% повече срещи с общопрактикуващ лекар всеки месец в сравнение с преди пандемията. Искам да съм сигурен, че хората получават правилната подкрепа, когато се свържат с общата си практика, и да сложа край на блъскането за срещи в 8 сутринта. За да направим това, ние подобряваме технологията и намаляваме бюрокрацията, увеличаваме персонала и променяме начина, по който се предоставят услугите за първична медицинска помощ, като всички те помагат да се изпълни обещанието на правителството да намали списъците с чакащи“, каза Стив Баркли.

Инвестирането на £240 милиона в тези модерни инструменти и помощта, необходима на общопрактикуващите лекари, за да преминат към тях, ще направи нещата по-удобни за пациентите, но също така ще гарантира, че натоварването на екипите в общите практики ще е по-управляемо.

Средно голяма практика от 10 000 пациенти често получава повече от 100 обаждания през първия час всеки понеделник. С усъвършенствана цифрова телефония, вместо сигнал за ангажираност, пациентите ще получат позиция в листата на чакащите, опция за обратно повикване и пренасочването им към правилния професионалист. Телефонната система също ще бъде интегрирана с клиничните системи, така че персоналът в практиката да може бързо да идентифицира пациентите и тяхната информация от телефонните номера.

Освен че помага на пациентите да се свържат, правителството подпомага персонала при справянето с обажданията. За целта ще бъдат финансирани 6500 места за обучение на навигатори по здравни грижи. Така всяка практика ще има по един обучен член, който ще може да предаде придобитите знания на своите колеги.

Тези специалисти ще помогнат при оценката, приоритизирането, реагирането и подпомагането на пациентите. Чрез тях ще се гарантира, че тези, които искат да видят даден личен лекар или предпочитан член на персонала на съответната практика, ще могат да го направят. Навигаторите ще насочват пациентите към други професионалисти в общата практика или други медицински специалисти, като например фармацевти в общността, които могат най-добре да отговорят на нуждите им. Успешната навигация в грижите може да помогне за по-ефективното насочване на 40% от заявките и да ускори назначаването на прегледи за тези, които се нуждаят от тях.

Д-р Аманда Дойл, национален директор на NHS England за първична грижа и обществени услуги, каза, че този план ще улесни достъпа на пациентите до грижите, от които се нуждаят.

 

„Личните лекари и техните екипи вече осигуряват половин милион повече срещи седмично, отколкото преди пандемията от CОVID-19. Знаем обаче, че персоналът трябва да бъде поставен на устойчива основа, така че работим и с правителството за публикуване на дългосрочен план за работната сила“, подчерта той.

 

 

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!