August 25, 2023

Държавната подкрепа за родителите при отглеждане на деца в Англия се увеличава. Промените, които ще бъдат въвеждани поетапно през следващите две години, целят да улеснят семействата и родителите да се преместят или поемат по-добре платена работа.

От април 2024 г. съществуващата подкрепа за отглеждане на деца ще бъде разширявана поетапно, като работещите родители на две годишни деца ще имат достъп до 15-часова помощ за отглеждането им. От септември следващата година 15-часовата подкрепа ще бъде разширена за работещи родители на деца на възраст от 9 месеца до 3-годишна възраст.

До септември 2025 г. повечето работещи родители с деца до 5 годишна възраст ще имат право на 30 часа помощ за отглеждането им седмично.

Тези часове могат да се използват в продължение на 38 седмици в годината (по време на учебния срок) или до 52 седмици, ако се използват по-малко от общите часове на седмица.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!