August 30, 2023

С 0,3% се увеличават британските домакинства, в които всички членове работят. От приблизително 21,3 милиона домакинства (където поне един член е на възраст от 16 до 64 години) в Обединеното кралство, в 59,1% всички членове са работили. Това показват данните на британската статистика, за периода от април до юни тази година.

Приблизително 27,2% от домакинствата са смесени – с поне един работещ и един неработещ възрастен, което е с 0,1 процентни пункта повече в сравнение със същия период на миналата година.

В същото време се отчита леко намеление на тези, в които всички членове са безработни, като те са по-малко с 0,4% и представляват 13,7%.

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!