September 15, 2023

Хиляди ученици в Англия ще бъдаат насърчени да учат чужди езици като немски, френски и испански. Това става възможно след като 19 училища са избрани да ръководят насърчаването на начина, по който тези предмети се преподават в цялата страна. Иницативата е следващата стъпка в разгръщането на водещата програма на правителството за езикови центрове, която ще повиши националния интерес към чуждите езици и ще накара повече ученици да ги изучават по време на цялото си образование.

Данните от тазгодишните записи на GCSE показват, че съвременните чужди езици стават все по-популярни като предмет, като увеличението е с 5,1%.

Ник Гиб подчерта, че младите хора, които са уверени във втория изучаван  език, имат огромно предимство в живота. Освен социалните и културните, има и много икономически ползи от изучаването на чужд език.

Програмата за езикови центрове , която ще започне от този месец, има за цел да насърчи повече ученици да учат език в GCSE, тъй като доказателствата показват, че учениците, които го правят, е по-вероятно да учат този език на ниво A и да имат интерес към езиците през целия живот.

В един все по-взаимосвързан свят езиковите умения са от съществено значение за успеха на бизнеса на глобалния пазар. Според доклад от 2022 г. на RAND Corporation, 10% увеличение на учениците в Обединеното кралство, които учат испански или френски език на ключови етапи 3 и 4, могат да увеличат брутния вътрешен продукт на Обединеното кралство за 30 години от £9,1 милиарда на £9,7 милиарда.

Говоренето на допълнителен език също може да увеличи доходите през целия живот с 2%, а търсенето на езикови умения се е увеличило поради глобализацията. Например, скорошно проучване на британски фирми подчерта немския като най-широко полезния език в техните организации.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!