October 15, 2023

Използването на мобилни телефони трябва да бъде забранено в училищата в цяла Англия, за да се подобри поведението. Това обяви днес министърът на образованието Джилиан Кийгън, цитиран от пресслужбата на британското правителство.

В тази връзка нови насоки от Министерството на образованието ще подкрепят главните учители да забранят използването на мобилни телефони през целия учебен ден, включително в междучасията, за да се справят с разрушителното поведение и онлайн тормоза, като същевременно повишават вниманието по време на уроците.

Забраната цели да се подкрепи упоритата работа на учителите и образователния персонал и продължава да надгражда реформите на правителството, подкрепени от най-високото ниво на финансиране за училищата.

Новата забрана следва предупрежденията на ООН за рисковете от смартфоните в училищата и правителствените данни, според които около една трета (29%) от учениците в средните училища съобщават, че са използвали мобилни телефони, когато не е трябвало да го правят в повечето или всички уроци.

Ако училищата не успеят да приложат новите насоки, правителството ще обмисли законови промени.


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!