September 27, 2021

Кризата за бензин по някои от британските бензиностанции предизвика нова среща с бизнеса в сферата на производството и търговията с горива. Бизнес секретарят Кваси Квартенг се срещна днес с висши представители на петролната индустрия, на която стана ясно, че възникналите проблеми се дължат на временно увеличение в търсенето от клиенти, а не на национален недостиг на гориво.

Квартенг се съгласи да приложи мярка за временно освобождаване на индустрията от Закона за конкуренцията от 1998 г. Целта е да се постигне обмен на информация и оптимизиране на предлагането. Тази мярка ще позволи на правителството да работи конструктивно с производители на горива, доставчици, превозвачи и търговци на дребно, за да гарантира, че прекъсванията са сведени до минимум, доколкото е възможно.

Мярката ще улесни промишлеността да обменя информация, така че да може по-лесно да даде приоритет на доставката на гориво до частите от страната и стратегическите места, които са най-нуждаещи се.

„Имаме дългосрочни планове за действие при извънредни ситуации, за да работим с промишлеността, така че доставките на гориво да могат да се поддържат и да се извършват, в случай на сериозно прекъсване. Въпреки, че винаги е имало и продължава да има много гориво в рафинериите и терминалите, ние сме наясно, че е имало някои проблеми с веригите за доставки. Ето защо ще приемем нефтопротокола надолу по веригата, за да гарантираме, че промишлеността може да споделя важна информация и да работи заедно по-ефективно, за да гарантира, че прекъсванията ще са сведени до минимум“, каза Кваси Квартенг.

Решението следва пакет от мерки, който беше обявен през уикенда. С него се цели да се облекчи временния натиск върху веригата на доставки. Сред мерките са издаване на краткосрочни визи за шофьори на тежкотоварни автомобили и нови курсове за обучение на още 3000 души.