January 29, 2024

Висшето образование в държавните университети в България ще стане безплатно. Таксите за обучение на студенти и докторанти, приети по държавна поръчка, ще отпаднат от втория семестър на академичната 2023/2024 г. Това означава, че вноските, които се събират в момента за втория семестър, ще бъдат възстановени на студентите, след като законът бъде обнародван, а държавата от своя страна ще покрие разхода на университетите.

„Искаме да сме сигурни, че няма умен младеж в България, който иска да учи в университет, но не може да го направи, защото трябва да плаща такси“, заяви министър-председателят акад. Денков.

Според предварителните финансови разчети годишно от бюджета ще бъдат заделяни между 120 и 150 млн. лв. Министерството на финансите е заявило подкрепата си за предложението и още тази година ще бъдат осигурени необходимите средства – както за втория семестър на академичната 2023/2024 г., така и за първия семестър на академичната 2024/2025 г.

Таксите за студенти в платена форма на обучение остават, уточни премиерът акад. Денков.

 


Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални  финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!

Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697

Благодарим за доверието!